Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Varje månad presenterar vi pågående och planerade arbeten i området.
I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från januari och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln genom Sundbyberg kommer de att lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten.

Trafikverket arbetar i första hand vardagar mellan klockan 7:00 och 22.00. Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter som har öppet dygnet runt 0771-921 921.

Kvällsarbete 20 januari under bron till Löfströms allé

Måndag eftermiddag och kväll den 20 januari lägger Trafikverket asfalt under bron till Löfströms allé. Arbetet kan låta lite, men sker inom Trafikverkets arbetsområde.

Du kan läsa om arbetet (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järnvägsgatan - tillfälliga övergångsställen vid Stationsgatan

Du som går längs Järnvägsgatan förbi tvärgatan Stationsgatan hänvisas nu över till den södra gångbanan en kort bit, vid den nya trappan, för att sedan komma tillbaka och vidare på södra gångbanan på Järnvägsgatan. Trafikverkets arbetsområde sträcker sig över den befintliga gångbanan på Järnvägsgatan och därför behöver gående hänvisas till motsatt sida.

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan.

Stationsgatan - borrning och spräckning av berg 

Från mitten av januari till början av mars kommer Trafikverket att borra i marken på Stationsgatan. Arbetet planeras ske vardagar, men även vissa helger kan bli aktuella. Borrningarna kan upplevas som störande. Arbetet med ledningar innebär bland annat att de borrar och spräcker berg, för att få ner ledningar och brunnar i marken. Metoden att spräcka berg bullrar mindre än att spränga. Du kan läsa mer om arbetstider på Stationsgatan (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De kommer även att behöva ta bort tre träd för att ge plats åt arbetena. Nya liknande träd i ungefär samma storlek kommer senare att återplanteras.

Arbetet i denna etapp beräknas pågå till hösten 2020. 

Ny trappa till gångtunneln vid Stationsgatan öppnade den 21 oktober

Den nya trappan på Järnvägsgatan vid Stationsgatan ersätter den tidigare rampen och trappan för arbeten med ledningar. Hissen kommer att vara kvar.  Närbussens hållplats på Järnvägsgatan-Stationsgatan kan nu användas.

Förändrad framkomlighet för gående och cyklister vid brofästet, Löfströmsvägen.

Gående och cyklister som ska till Marabouparken och eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé kommer i januari/februari att ledas om till annan väg. Du hänvisas att ta dig fram under brofästet via den stora parkeringen istället för att gå eller cykla längs med Marabouparkens mur. Ett antal träd på privat mark har tagits bort för att skapa framkomlighet.

Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entrér är tillgängliga.

Löfströms väg i närheten av Marabouparken

Trafikverket arbetar med att lägga om ledningar i etapper i gång- och cykelvägen, på Löfströms väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster De har byggt en tillfällig gång- och cykelbana och lägger nu om ledningarna i den ordinarie gång- och cykelbanan. Det ska vara tillgänglig att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entréer är tillgängliga. Ett antal träd på stadens mark, allmän platsmark, kommer att tas bort för att ge utrymme för omläggning av ledningar. Träden kommer att ersättas.

Sturegatan mellan Brunnsgatan och på andra sidan Esplanaden

Vattenfall lägger om ledningar på flera ställen i Sturegatan mellan Brunnsgatan och på andra sidan Esplananden. Arbetet är en del i Trafikverkets förberedande arbeten och utförs av Vattenfalls entreprenör Dammarsberg Entreprenad AB. Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till alla entréer under pågående arbete. Arbetet färdigställt december 2019.

Begränsad framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket lägger tillfälliga ledningar på och kring Löfströms allé brolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Arbetet beräknas pågå till hösten/vintern 2020. En ny rondell och refug har byggts för att leda trafiken på platsen. Framkomlighet påverkas, men gång- och cykelvägen kommer vara öppen i båda färdriktningarna. Begränsad framkomlighet även för biltrafik, men bron kommer vara öppen i båda körriktningarna. Tänk på att hålla hastigheten och ta det försiktigt.

Centrala Sundbyberg - Järnvägsgatan

Trafikverket gör markundersökningar i november och december 2019. Undersökningarna görs med en borrvagn som provborrar i marken på flera platser för att undersöka hur det ser ut. Provborrningen kommer att göras i centrala Sundbyberg bland annat i Järnvägsgatan och Storskogen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gångtunneln Esplanaden avstängd på grund av skadegörelse

Tunneln under Esplanaden stängs av läs hela nyheten.

Planerade byggarbeten i Nya stadskärnan

(Röda markeringar i kartan)

Vasagatan

Under senvintern/våren 2020 planerar Trafikverket påbörja ledningsarbeten i Vasagatan. Trafikverket infomerar mer utförligt om arbetet när planeringen är klar.

Sturegatan

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken behöver flyttas från Järnvägsgatan. Trafikverket planerar därför bygga på Sturegatan under första halvåret 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är sommaren 2020. Trafikverket informerar mer utförligt om arbetet när planeringen är klar.

Järnvägsgatan

Trafikverket planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under 2020, då de stänger av delar av gatan för trafik i olika etapper. Mer detaljerad information om del av gata och tider kommer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 16 januari 2020