Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Varje månad presenterar vi pågående och planerade arbeten i området.
I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbeten från juli och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

Pågående arbeten visas med turkos markering.
Planerade arbeten visas med vinröd markering.

Trafikverkets arbetstider och kontaktcenter

Trafikverket arbetar vardagar mellan klockan 7:00 och 22:00, men i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00. Ibland behöver Trafikverket utföra arbeten utanför de ordinarie arbetstiderna eller arbeten som låter. Då redovisar vi de här nedan.

För senaste information se, trafikverket.se/malarbanan-sundbyberglänk till annan webbplats

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter. De har öppet dygnet runt telefon 0771-921 921.

Nattarbeten

Under sommarens tågavstängning arbetar Trafikverket intensivt och ibland dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt. För mer detaljer om tider (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg)länk till annan webbplats

Trafikverket planerar arbeta nattetid den 3 till 7 augusti. De ska utföra trafikåtgärder på Sturegatan och Järnvägsgatan. Arbetena handlar främst om att göra framkomlighetsåtgärder för bussar och övrig trafik inför ledningsarbeten längs Sturegatan. För mer detaljer om tider (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg)länk till annan webbplats

Helgarbeten

Inga kända helgarbeten inplanerade.

Bullrande arbeten

Trafikverket planerar spränga i berg på Stationsgatan från den 30 juni. Arbetet behöver göras för att det är berg i vägen där de nya ledningarna ska ligga. Arbetet planeras ske dagtid, för mer detaljer om tider (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg)länk till annan webbplats

Trafikverket stänger järnvägssträckan Sundbyberg - Jakobsberg mellan den 4 juli till måndag den 27 juli för att arbeta i anslutning till spårområdet. Under avstängningen arbetar Trafikverket intensivt och ibland dygnet runt för att hinna med så mycket som möjligt. Bland annat planerar de göra mark-undersökningar med borr i spårområdet. Arbetet kan låta.

Följ aktuella arbeten på (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg)länk till annan webbplats

Trafikverket borrar och spräcker i berg under cirka en månad från den 28 maj på Esplanaden mellan Signalfabrikens entré och biblioteket.

Du kan läsa mer om arbetena på Esplanaden (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg)länk till annan webbplats

Arbeten vid Signalfabriken, Esplanaden

Flytt av arbetsområde på Esplanaden, Signalfabriken
Under vecka 31 planerar Trafikverket att flytta arbetsområdet på Esplanaden till andra sidan körbanan.

Trafikverket fortsätter sitt arbete med ledningar runt Signalfabriken. Nästa etapp i Trafikverkets ledningsomläggning runt Signalfabriken är Bangatan. Arbetet beräknas pågå under 2020.
Du kan läsa mer om arbetena vid Signalfabriken(trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg).länk till annan webbplats

Arbeten vid Stationsgatan

Trafikverket planerar för sprängning av berg i marken på Stationsgatan från slutet av juni till början av september.

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till första kvartalet 2021.

Arbeten vid Järnvägsgatan

Trafikverket planerar i slutet av september påbörja olika förberedande arbeten på Järnvägsgatan, väster om Esplanaden och fram till Löfströms allé bro. Arbetena beräknas pågå till 2022. Under 2021–2022 fortsätter de öster om Esplanaden. Dessa förberedande arbeten ska vara klara innan de påbörjar utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg 2024.
Se (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg).länk till annan webbplats för detaljer om tider och sträckningar.

Trafikverket planerar arbeta nattetid den 3 till 7 augusti. De ska utföra trafikåtgärder på Sturegatan och Järnvägsgatan.

Trafikverket undersöker marken i Järnvägsgatan genom att provborra i jord och berg för att samla fakta. Arbetet kan låta.
Se (trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg).länk till annan webbplats för detaljer om tider och sträckningar.

Arbeten vid Löfströms väg och Löfströms allé

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande under 2020 på Löfströms allé och Löfströms väg. Arbetet kan låta i perioder.

Gångbanan utanför Marabouparkens entré och restaurang har åter öppnat

Gående och cyklister som ska till Marabouparken och eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé kan nu använda ordinarie gång- och cykelväg.

Begränsad framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket lägger tillfälliga ledningar på och kring Löfströms allé brolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Arbetet beräknas pågå till hösten/vintern 2020. Tänk på att hålla hastigheten och ta det försiktigt.

Arbeten i Sturegatan

Trafikverket planerar arbeta nattetid den 3 till 7 augusti. De ska utföra trafikåtgärder på Sturegatan och Järnvägsgatan inför ledningsomläggning Sturegatan.

Trafikverket planerar lägga om ledningar i Sturegatan mellan Esplanaden och Rosengatan. Arbetet kommer att ske på södra sidan av Sturegatan och planeras starta i augusti.

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer flyttas från Järnvägsgatan.

Information har gått ut till boende och verksamma i området. Trafikverket informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats när planeringen är klar.

Centrala Sundbyberg - Järnvägsgatan, Esplanaden, Sturegatan, Ekenbergsvägen

Trafikverket gör löpande mätningar av exempelvis höjder och markförhållanden i områden kring Järnvägsgatan, Esplanaden, Sturegatan och Ekensbergsvägen. Det är inte bullrande arbeten.

Arbeten vid Ekbacksgränd

Enligt planering kommer växthusen vid Ekbacksgränd att rivas under sensommaren. Kan dock senareläggas något.

Gångtunneln Esplanaden avstängd på grund av skadegörelse

Tunneln under Esplanaden stängs av läs hela nyheten.

Senast uppdaterad 2 juli 2020