Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Varje månad presenterar vi aktuella och planerade arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling, just nu. Här kan du läsa om arbeten från december och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln genom Sundbyberg kommer de att lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten.

Trafikverket arbetar i första hand vardagar mellan klockan 7:00 och 22.00. Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter som har öppet dygnet runt.

Förändrad framkomlighet för gående och cyklister vid brofästet, Löfströmsvägen.

Gående och cyklister som ska till Marabouparken och eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé kommer att ledas om till annan väg. Du hänvisas att ta dig fram under brofästet via den stora parkeringen istället för att gå eller cykla längs med Marabouparkens mur.

Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entrér är tillgängliga.

Stationsgatan - borrning och spräckning av berg 

Nu har den nya trappan till gångtunneln öppnat och Trafikverket arbetar med ledningar i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till hösten 2020. 

Arbetet med ledningar innebär bland annat att de borrar och spräcker berg med start i den 26 november 2019, för att få ner ledningar och brunnar i marken. Borrningarna kan upplevas som störande. Metoden att spräcka berg bullrar mindre än att spränga. Du kan läsa mer om arbetet på Stationsgatan (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny trappa till gångtunneln vid Stationsgatan öppnade den 21 oktober

Den nya trappan på Järnvägsgatan vid Stationsgatan ersätter den tidigare rampen och trappan för arbeten med ledningar. Hissen kommer att vara kvar.  Närbussens hållplats på Järnvägsgatan-Stationsgatan kan nu användas.

Sturegatan mellan Brunnsgatan och på andra sidan Esplanaden

Vattenfall lägger om ledningar på flera ställen i Sturegatan mellan Brunnsgatan och på andra sidan Esplananden. Arbetet är en del i Trafikverkets förberedande arbeten och utförs av Vattenfalls entreprenör Dammarsberg Entreprenad AB. Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till alla entréer under pågående arbete.

Begränsad framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket lägger tillfälliga ledningar på och kring Löfströms allé brolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Arbetet beräknas pågå till hösten/vintern 2020. En ny rondell och refug har byggts för att leda trafiken på platsen. Framkomlighet för påverkas, men gång- och cykelvägen kommer vara öppen i båda färdriktningarna. Begränsad framkomlighet även för biltrafik, men bron kommer vara öppen i båda körriktningarna. Tänk på att hålla hastigheten och ta det försiktigt.

Centrala Sundbyberg - Järnvägsgatan

Trafikverket gör markundersökningar i november och december. Undersökningarna görs med en borrvagn som provborrar i marken på flera platser för att undersöka hur det ser ut. Provborrningen kommer att göras i centrala Sundbyberg bland annat i Järnvägsgatan.

Löfströms väg i närheten av Marabouparken

Trafikverket arbetar med att lägga om ledningar i etapper i gång- och cykelvägen, på Löfströms väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster De har byggt en tillfällig gång- och cykelbana och lägger nu om ledningarna i den ordinarie gång- och cykelbanan. Det ska vara tillgänglig att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entréer är tillgängliga.

Gångtunneln Esplanaden avstängd på grund av skadegörelse

Tunneln under Esplanaden stängs av läs hela nyheten.

Planerade byggarbeten i Nya stadskärnan

(Röda markeringar i kartan)

Sturegatan

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken behöver flyttas från Järnvägsgatan. Trafikverket planerar därför bygga på Sturegatan under första halvåret 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är sommaren 2020. Trafikverket informerar mer utförligt om arbetet när planeringen är klar.

Järnvägsgatan

Trafikverket planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under 2020, då de stänger av delar av gatan för trafik i olika etapper. Mer detaljerad information om del av gata och tider kommer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 5 december 2019