Pågående byggarbeten Nya stadskärnan

Varje månad presenterar vi pågående och planerade arbeten i området.
I stort och smått får du veta mer om Nya stadskärnans omvandling. Här kan du läsa om arbeten från april och framåt.

Visa större karta genom att klicka på länken i nedre vänstra hörnet.

Nytillkommen information är skriven i kursiv stil.


Trafikverkets förberedande arbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver Trafikverket göra många förberedande arbeten. För att bygga tunneln genom Sundbyberg kommer de att lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten.

Trafikverket arbetar vardagar mellan klockan 7:00 och 22:00, men i regel måndagar till torsdagar klockan 07:00-19:00 och fredagar klockan 07:00-13:00. Behöver de utföra störande arbeten avslutas dessa före klockan 19:00.

Om du har frågor eller upplever att du blir störd kontakta Trafikverkets kontaktcenter som har öppet dygnet runt 0771-921 921.

Vasagatan

Vasagatan stängs av för biltrafik mellan den 16 mars och 8 maj 2020. Trafikverket ska flytta ledningar på Vasagatan under våren. Garageinfarten i Signalfabriken är tillgänglig för in- och utfart. Arbetet på Vasagatan beräknas vara klart till sommaren 2020. 

Stationsgatan

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande i Stationsgatan. Arbetet i denna etapp beräknas pågå till senhösten/vintern 2020.

Spontning
Trafikverket påbörjar arbetet med spontning, stödkonstruktion, på Stationsgatan i april. De uppdaterar kontinuerligt närboende och berörda som bedriver verksamhet i området hur arbetet fortskrider.
Du kan läsa mer om arbetstider på Stationsgatan (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järnvägsgatan

Provborrning

Trafikverket provborrar i Järnvägsgatans södra ände i närheten av Fabriksgränd och Ekensbergsvägen.

Du kan läsa mer om arbetet på Järnvägsgatan (trafikverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälliga övergångsställen vid Stationsgatan

Du som går längs Järnvägsgatan förbi tvärgatan Stationsgatan hänvisas nu över till den södra gångbanan en kort bit, vid den nya trappan, för att sedan komma tillbaka och vidare på norra gångbanan på Järnvägsgatan. Trafikverkets arbetsområde sträcker sig över den befintliga gångbanan på Järnvägsgatan och därför behöver gående hänvisas till motsatt sida.

Tillfälliga övergångsställen på Järnvägsgatan.

Trafikverket planerar börja arbeta på Järnvägsgatan under 2020, då de stänger av delar av gatan för trafik i olika etapper. Mer detaljerad information om del av gata och tider kommer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Löfströms väg och Löfströms allé

Trafikverkets fortsätter sina ledningsarbeten löpande under 2020 på Löfströms allé och Löfströms väg. Arbetet kan låta i perioder.

Planerade nattarbeten mellan den 19-20 april 2020
Trafikverket fortsätter arbete med schaktning på Löfströms allé. De kommer att flytta mycket tungavstängning till det aktuella arbetsområdet. Arbetet utförs nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.
Mer information om tider på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats

Parkeringar avstängda mellan 20 mars och 3 maj
Ett antal parkeringar utmed Löfströms allé 7, i närheten av Folkhögskolan, är avstängda mellan den 20 mars och 3 maj. Trafikverket behöver komma åt ytan för att flytta ledningar.

Förändrad framkomlighet för gående och cyklister vid brofästet, Löfströms väg

Gående och cyklister som ska till Marabouparken och eller vidare till Löfströmsvägen från Löfströms allé hänvisas till tillfällig gång- och cykelväg. Du kommer hänvisas att ta dig fram under brofästet via den stora parkeringen istället för att gå eller cykla längs med Marabouparkens mur.

Det ska vara tillgängligt att ta sig fram till fots eller med cykel mellan Bällstaån och Löfströms allé bro. Marabouparkens entrér och restaurangen är tillgängliga. Du som använder färdtjänst ska ha möjlighet att bli lotsad av någon på plats för att komma fram till entréerna.

Ett antal träd på privat mark har tagits bort för att skapa framkomlighet. Samt att ett antal träd på stadens mark, allmän platsmark, har tagits bort för att ge utrymme för omläggning av ledningar. Träden kommer att ersättas.

Begränsad framkomlighet över bron till Löfströms allé

Trafikverket lägger tillfälliga ledningar på och kring Löfströms allé brolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Arbetet beräknas pågå till hösten/vintern 2020. En tillfällig rondell och refug har byggts för att leda trafiken på platsen. Framkomlighet påverkas, men gång- och cykelvägen kommer vara öppen i båda färdriktningarna. Begränsad framkomlighet även för biltrafik, men bron kommer vara öppen i båda körriktningarna. Tänk på att hålla hastigheten och ta det försiktigt.

Sturegatan

Inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg planerar Trafikverket dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan de tre sista kvarteren mot Esplanaden. Busstrafiken kommer flyttas från Järnvägsgatan. Trafikverket planerar därför bygga på Sturegatan under första halvåret 2020. Planerad start för busstrafik på Sturegatan är sommaren 2020.

Information har gått ut till boende och verksamma i området. Trafikverket informerar mer utförligt på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats när planeringen är klar.

Centrala Sundbyberg - Järnvägsgatan, Esplanaden, Sturegatan, Ekenbergsvägen

Trafikverket gör löpande mätningar av exempelvis höjder och markförhållanden i områden kring Järnvägsgatan, Esplanaden, Sturegatan och Ekensbergsvägen.

Gångtunneln Esplanaden avstängd på grund av skadegörelse

Tunneln under Esplanaden stängs av läs hela nyheten.

Senast uppdaterad 26 mars 2020