Nya stadskärnan

I samband med att järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel, förenas staden för första gången sedan 1876. Det möjliggör en ny framtidssäkrad stadskärna, med mer plats för grönska, liv och rörelse - och ännu fler sundbybergare.

Det pågående arbetet i stadskärnan syftar till att sammanlänka staden och fortsätta utvecklingen av en hållbar och attraktiv stadsmiljö. Samtidigt bidrar vi till bostadsförsörjningen i den växande regionen samt klimatanpassningen och omställningen till fossilfrihet; i Sundbyberg, Stockholm och Sverige.

I och med nedgrävningen av järnvägen förenar och framtidssäkrar vi den stadskärna som varit full av liv och rörelse sedan 1876. Tillsammans bygger vi en stad för de som varit här i alla tider – och alla nya som flyttar in.

Framåtblick

Stadskärnan kommer i framtiden både innehålla mer grönska och plats för rekreation. Samtidigt ökar antalet bostäder med cirka 2000 lägenheter och antalet kontorsplatser med cirka 5000.

Det innebär att gångflöden på exempelvis Järnvägsgatan kommer bli tio gånger högre än idag på vissa sträckor. Koncentrationen av urbana verksamheter – caféer, restauranger, butiker med mera kommer att kunna öka. I samband med att järnvägens barriäreffekt försvinner blir även verksamheterna tillgängliga för fler.

Med detta kan Sundbybergs nya stadskärna komma att erbjuda den stora stadens levande näringsliv och utbud, med den lilla stadens korta avstånd och skala.

Mälarbanan

Mälarbanan som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår mellan Tomteboda-Kalhäll. De är redan idag hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg och det bildas ofta kö och förseningar.

För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut sträckan från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Det gör att fler kan välja tåget när regionen utvecklas.

Nyheter

Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

I nyhetsbrevet kan du läsa vad som händer i projekt Sundbybergs nya stadskärna och om pågående och planerade byggarbeten. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut 4-5 gånger per år.

Prenumerera genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret.

Detaljplanearbetet

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering och just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. Allt eftersom arbetet utvecklar sig kommer berörda att kunna ta del av och tycka till om de olika detaljplanerna.

Här kan du läsa om detaljplaneprocessen, för dig som vill veta mer.

Bild på karta över pågående och planerade byggarbeten i stadskärnan

Här presenterar vi kort aktuella arbeten i området. I stort och smått får du veta mer om Trafikverkets förberedande arbeten inför byggnaden av järnvägstunneln. Tunneln är en förutsättning för Nya stadskärnans omvandling.

Aktuellt från Trafikverket

I Mälarbanans nyhetsbrev samlar Trafikverket de senaste nyheterna om projektet. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats. får du aktuell informationen direkt till din e-post.

Påverkan på fastighet, lokal eller bostad

Trafikverkets mål är att påverka så lite som möjligt på mark och fastigheter samt för personer som bor och rör sig i Sundbyberg.

Bullrande arbeten sker i huvudsak på helgfri vardagar 07:00 - 19:00, men ibland kan bullrande arbeten även förekomma på andra tider. Då informeras särskilt om detta, via Trafikverkets portanslag, störnings-sms och webbplats. Om du störs av buller eller dylikt ska du kontakta Trafikverkets Kundservice:
trafikverket.se/om-oss/kontakta-oss/ Länk till annan webbplats.

Trafikverkets kontaktcenter

Trafikverkets kontaktcenter har öppet dygnet runt, dit vänder du dig om du vill veta mer eller upplever att du blir störd av pågående arbeten.

Trafikverkets kontaktcenter telefon: 0771-921 921.

Frågor och svar

Hur kommer det att bli när det är klart?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering. Just nu pågår detaljplanearbetet med en rad utredningar och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett förslag för den första detaljplanen samt ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen ligger i tunnel.

Förslag för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna.

Varför läggs spåren i tunnel?

Mälarbanan som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att punktligheten förbättras. Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel - Sundbybergstunneln.

När ska det börja byggas?

Trafikverket påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2024. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar. Det som syns i staden redan nu är Trafikverkets förberedande arbeten med att bland annat lägga om ledningar, innan de kan börja bygga ut järnvägen. 

Här kan du ta del av Trafikverkets tidslinje över arbetena med Mälarbanan Länk till annan webbplats..

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus AB Länk till annan webbplats..

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Om projekt Sundbybergs nya stadskärna

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att Nya stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna. Platsen kallas Nya stadskärnan och stadsutvecklingsprojektet benämns Sundbybergs nya stadskärna.

Idéskiss torget och järnvägsstationen

Idéskiss torget och järnvägsstationen från väster.

Sundbyberg får också en ny station för pendel- och regionaltåg, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Projektet Sundbybergs nya stadskärna ska också utformas så att det bidrar till stadens ekonomi.

Idéskiss Bällsta å, sett från Annedal.

Idéskiss Bällsta å, sett från Annedal.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 29 december 2022