Nya stadskärnan

När järnvägen genom Sundbyberg läggs i tunnel förenas staden för första gången sedan 1876. Tillsammans med Nya stadskärnan öppnar vi upp för grönska, liv och rörelse – och ännu fler sundbybergare. Det är ett viktigt steg mot att klimatanpassa och ställa om till ett fossilfritt Sundbyberg, Stockholm och Sverige.

Nya stadskärnan är ett stadsutvecklingsprojekt som möjliggörs när Trafikverket bygger ut Mälarbanan, från två spår till fyra, i tunnel genom Sundbyberg. På den här sidan hittar du frågor och svar om bygget av Nya stadskärnan och Mälarbanan, dokument, länkar, samt kontaktuppgifter till projektet. Du hittar även information om vår utställningslokal, samt kan skriva upp dig på vårt nyhetsbrev.

Frågor och svar

Hur kommer stadskärnan att se ut?

Utformningen av Nya stadskärnan är under planering.

Här kan du läsa mer om hur Sundbybergs Nya stadskärna kommer att bli i framtiden. Öppnas i nytt fönster.

Detaljplanearbete
Just nu pågår detaljplanearbetet och teknisk förstudie. I dagsläget finns ett förslag för den första detaljplanen samt ett planprogram som visar hur centrala Sundbyberg kan komma att se ut när järnvägen ligger i tunnel.

Förslag för detaljplan Järnväg, promenad och stadsbebyggelse. Länk till annan webbplats.
Planprogram för Sundbybergs nya stadskärna. Länk till annan webbplats.

Varför läggs spåren i tunnel?

Spåren läggs i tunnel genom Sundbyberg för att det inte finns plats med fyra spår ovan mark genom ett så tätbebyggt område som centrala Sundbyberg. När tågen går under mark frigörs dessutom 30 000 kvadratmeter mark ovan jord samtidigt som staden inte längre delas av järnvägen.

Mälarbanan som går mellan Stockholm och Örebro är hårt trafikerad av både fjärr-, regional- och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att underlätta trafiken bygger Trafikverket ut järnvägen från två till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja mellan och att punktligheten förbättras. Fram till Spånga är utbyggnaden klar och nu återstår sträckan Spånga till Huvudsta.

Beslutet att bygga ut Mälarbanan är fattat av regeringen. Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren i en 1,4 km lång tunnel.

När och var bygger Trafikverket?

Trafikverket har sedan 2019, inför bygget av tillfälligt spår och tunneln, utfört förberedande arbeten i centrala Sundbyberg. Det har bland annat inneburit rivningar av fastigheter och ledningsomläggningar, från under mark till ovan, i så kallade ledningsbryggor. Efter att Trafikverket är klar med ett förberedande arbete så återställer de platsen, exempelvis genom att asfaltera eller lägga tillbaka gatsten.

Pågående byggarbeten i stadskärnan
Här kan du läsa mer om Trafikverkets pågående arbeten Länk till annan webbplats..

Besked om paus av byggstart till 2028
Trafikverket lämnade i april 2023, besked om en paus av alla större arbeten med Mälarbanan i Solna och Sundbyberg till 2028. Det innebär att arbetet med tillfälligt spår och tunnel, skjuts fram till dess.

De förberedande arbeten som pågår i staden kommer att färdigställas. När och var återställningsarbetena sker hittar du information om på Trafikverkets hemsida, Sundbyberg - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

I dagsläget har Trafikverket inte aviserat en tidplan för eventuella kommande återställningsarbeten eller förberedande arbeten. Information uppdateras löpande på Trafikvekets hemsida.

Läs Trafikverkets besked och svar på frågor om paus i arbetet av Mälarbanan i Sundbyberg och Solna, här, Trafikverket pausar arbeten i Solna och Sundbyberg - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av Trafikverkets tidslinje över arbetena med Mälarbanan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger vad?

Sundbybergs stad ansvarar för att utveckla staden ovan mark; gator, torg och bebyggelse. Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus AB Länk till annan webbplats..

Utbyggnaden av järnvägen drivs av Trafikverket, projekt Mälarbanan, i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Region Stockholm, SLL.

Det senaste från Nya stadskärnan

Nyheter i projektet

Nyhetsbrev om Sundbybergs nya stadskärna

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. med aktuell information om projekt Sundbybergs nya stadskärna. Nyhetsbrevet skickas ut 4-5 gånger per år.

Prenumerera genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret.

Aktuellt från Trafikverket

I Mälarbanans nyhetsbrev samlar Trafikverket de senaste nyheterna om projektet. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du aktuell informationen direkt till din e-post.

Påverkan på fastighet, lokal eller bostad

De förberedande arbeten som pågår i staden kommer att färdigställas. Bland att har Trafikverket arbetat med att lägga om ledningar på olika platser, där marken ska återställas med ny sten eller asfalt.

Störande arbeten planeras oftast till helgfria vardagar kl. 07:00 - 19:00. Ibland måste arbetet göras på andra tider. Då informerar Trafikverket om detta via portanslag, störnings-sms och webbplats.

Så kontaktar du Trafikverket

Om du blir störd eller har frågor som rör arbetet kontaktar du Trafikverkets Kundservice via mejl:
trafikverket.se/om-oss/kontakta-oss/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa Trafikverkets kontaktcenter som har öppet dygnet runt, tel: 0771-921 921.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor via telefon eller e-post till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hela Mälarbanans utbyggnad.

Senast uppdaterad 22 augusti 2023