Fem glada seniorer från Sundbyberg sitter tillsammans på en bänk

Äldre

Du som är 66 år och äldre kan få stöd och hjälp via äldreomsorgen i Sundbybergs stad. Hos oss hittar du också aktiviteter och mötesplatser för ett aktivt seniorliv.

Hjälp för att få vardagen att fungera

Du som är 66 år och äldre kan söka hjälp för att få vardagen att fungera. Börja alltid med att kontakta äldreomsorgens myndighetsenhet. Då får du kontakt med en biståndshandläggare. Handläggaren utreder dina behov och beslutar om vad du kan få hjälp med.

Hos myndighetsenheten för äldreomsorg kan du ansöka om:

Vi kan också ge dig råd om:

Färdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst kontaktar du färdtjänstutredaren direkt.

Äldreteamet

Du som har en demenssjukdom kan vända dig till äldreteamet för stöd och rådgivning. De är specialister på demenssjukdomar och kan hjälpa dig att söka rätt insatser.

Äldrelots

Äldrelots är en tjänst för dig som behöver stöd, råd eller vägledning. Äldrelotsen kan hjälpa till att förebygga oro, arbeta uppsökande, ge information eller hänvisa vidare till andra instanser.

Anhörig

Du som anhörig kan också få stöd i din viktiga roll, till exempel via föreläsningar och anhöriggrupper.

Ett aktivt seniorliv

Som senior i Sundbybergs stad är du välkommen till våra träffpunkter. Här kan du äta lunch, träna och delta i olika aktiviteter. Du hittar oss i centrala Sundbyberg och Hallonbergen.

Här kan du läsa mer om Sundbybergs stads träffpunkter.

Seniorkollo

På sommaren ordnar staden seniorkollo. Du som är 66 år och äldre kan ansöka om en plats. Kollot hålls på Sätra brunn utanför Sala i början av juli. Ansökningsperioden är på våren.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För dig som har en mild till måttlig demenssjukdom finns särskilt anpassad verksamhet i Solbackens dagverksamhet. För att få komma hit behöver du ett biståndsbeslut. Kontakta äldreomsorgens myndighetsenhet.

Ansök om hjälp

Börja med att kontakta äldreomsorgens myndighetsenhet. Kontaktuppgifter och telefontider hittar du under Kontakt.

Det tar i normala fall från någon dag till några veckor innan beslutet är klart och du får din hjälp. Vid behov av akut hjälp handläggs ärendet snabbare. Har du ansökt om äldreboende är handläggningstiden högst tre månader.

Akut hjälp

Myndighetsenheten har en jourtelefon för akuta ärenden under kontorstid. Övriga frågor tar biståndshandläggare hand om på ordinarie telefontid.

Socialjour Nordväst arbetar med akuta ärenden utanför kontorstid. Om en akut situation uppstår på kvällen, natten eller under helgen kontaktar du socialjouren.

Läs mer om akut hjälp

Avgifter i äldreomsorgen

Din avgift för stöd och service beräknas utifrån de insatser du får, dina inkomstuppgifter och din boendekostnad.

Du hittar alla avgifter under Dokument.

Telefonnummer till avgiftshandläggare: 08-706 88 07 eller 08-706 80 35.

Hbt-certifiering

Myndighetsenheten som arbetar med biståndsbedömning är hbt-certifierade. Hbt står för homosexuella, bisexuella och transsexuella. Hbt-certifiering innebär att biståndshandläggarna har genomgått en utbildning i hbt-frågor och att de aktivt och kontinuerligt arbetar för ett inkluderande och respektfullt bemötande.

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det.

Du kan lämna dina synpunkter genom att skriva ut och fylla i en blankett. Du kan också skicka in din synpunkt via vår e-tjänst. Länk och blankett finns under Relaterat innehåll.

Vill du hellre skriva brev, ringa eller prata med oss personligen går det lika bra. Du når äldreomsorgen (en del av sektorn för välfärd och omsorg) genom stadens växel, telefonnummer 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 4 mars 2024