Äldre

Äldreomsorgen erbjuder kommuninvånare som är 65 år och äldre stöd med hemtjänst, äldreboende, anhörigstöd, träffpunkter och mycket mer.

Ansök om hjälp

För att få hjälp med att ansöka om stöd från kommunen ringer du till myndighetsenheten genom stadens växel. Där får du kontakt med en handläggare som tillsammans med dig diskuterar vad du behöver hjälp med. Normalt gör handläggaren ett hembesök, där närstående gärna får närvara. När behovet av vård är så stort att det inte kan tillgodoses av hemtjänsten kan du ansöka om äldreboende. När handläggaren har pratat med dig och kanske också med dina anhöriga fattar handläggaren beslut om vad du kan få hjälp med. Beslutet skickas hem till dig och en beställning skickas till det hemtjänstföretag du har valt eller till ett äldreboende som du kan flytta till. De  tar i sin tur kontakt med dig för att göra en plan för de beviljade insatserna.

Kontakt
Myndighetsenheten tel. 08-706 80 00 (mån-tors kl 9-10)

Jourtelefon

Äldreförvaltningen har en jourtelefon för akuta ärenden. Övriga frågor tar biståndshandläggare hand om på ordinarie telefontid. Kontaktuppgifter och telefontider hittar du under Kontakt.

Så lång tid tar det

Det tar i normala fall från någon dag till några veckor innan beslutet är klart och du får din hjälp. Vid behov av akut hjälp handläggs ärendet snabbare. Har du ansökt om äldreboende är handläggningstiden högst tre månader.

Avgifter i äldreomsorgen

Kostnader för stöd och service beräknas utifrån dina inkomstuppgifter. Med inkomstuppgifter menar vi alltså din pension, inkomst av arbete eller inkomst av kapital. Sundbybergs stad hämtar uppgifter från pensionsmyndigheten för att räkna fram rätt avgift. För makar eller sammanboende delas inkomstuppgifterna i två för att räkna ut rätt avgift. För att få veta mer kontakta avgiftshandläggaren genom växeln eller ladda ner informationen om avgifter för 2019 som finns under "Relaterat innehåll".  Till höger under "Blanketter" finns blanketten för inkomstuppgift.

Hbt-certifiering

Myndighetsenheten som arbetar med biståndsbedömning är hbt-certifierade. Hbt står för homosexuella, bisexuella och transsexuella. Hbt-certifiering innebär att biståndshandläggarna har genomgått en utbildning i hbt-frågor och att de aktivt och kontinuerligt arbetar för ett inkluderande och respektfullt bemötande.

Månadsbrev från verksamheterna

Varje månad skriver de ansvariga cheferna ett månadsbrev till dig som tar del av vår verksamhet och dina anhöriga. I månadsbrevet berättar de vad som är på gång, hur de har firat olika högtider nyligen och annat av intresse för just dig. De skickas ut till alla per post och det senaste månadsbrevet finns att läsa här under "Relaterat innehåll".

Synpunkter och klagomål
Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Du kan lämna dina synpunkter genom att skriva ut och fylla i en blankett. Du kan också skicka via e-tjänst. Både blankett att skriva ut och e-tjänst finns i listen till höger.  Vill du hellre skriva brev, ringa eller prata med oss personligen går det lika bra. Du når äldreförvaltningen genom stadens växel, telefonnummer 08-706 80 00.


Senast uppdaterad 7 augusti 2019