Varukorg med diverse matvaror. Foto: Mostphotos

Hemtjänst och hjälp hemma

Här finns information om vilken typ av hjälp som finns att få när man är äldre och bor kvar i hemma, hur man går till väga och om det krävs något för att få hjälpen.

Hemtjänst och trygghetslarm

​Hemtjänsten kan hjälpa dig med att gå och handla, städa och tvätta. De kan också hjälpa till med den personliga hygienen och vid uppstigning och läggning. Du kan beställa matlåda genom hemtjänsten, det är också de som ansvarar för trygghetslarm. Det finns både kommunala och privata utförare att välja mellan.

Hur du ansöker om hemtjänst och trygghetslarm
För att få hjälp med att ansöka om hemtjänst och trygghetslarm ringer du till myndighetsenheten genom stadens växel. Där får du kontakt med en handläggare som tillsammans med dig diskuterar vad du behöver hjälp med.

Normalt gör handläggaren ett hembesök, där närstående gärna får närvara. När behovet av vård är så stort att det inte kan tillgodoses av hemtjänsten kan du ansöka om äldreboende.

När handläggaren har pratat med dig och kanske också med dina anhöriga fattar handläggaren beslut om vad du kan få hjälp med. Beslutet skickas hem till dig och en beställning skickas till det hemtjänstföretag du har valt eller till ett äldreboende som du kan flytta till. De tar i sin tur kontakt med dig för att göra en plan för de beviljade insatserna.

Myndighetsenheten, telefon: 08-706 80 00 (telefontid måndag till torsdag klockan 9–10)

Fixar-Malte

Fixar-Malte hjälper dig med vardagliga sysslor där det finns risk att du ramlar och skadar dig om du gör det själv. Tjänsterna är gratis men du måste själv bekosta och tillhandahålla eventuellt material.

Telefon: 08-706 83 69

Trygghetsringning

Sundbybergs trygghetsringning är en kostnadsfri telefontjänst för alla boende i Sundbyberg som önskar en extra trygghet om något skulle hända i hemmet. Syftet är att ingen ska behöva bli liggande sjuk, skadad eller ensam hemma utan att kunna påkalla hjälp.

Kontaktperson är Louise Bergwall, louise.bergwall@sundbyberg.se

Telefon: 08 - 706 85 57 (telefontid måndag till fredag klockan 9–15)


Senast uppdaterad 1 juni 2021