Sundbybergs stads äldrelotsar

Äldrelots

Äldrelots är en tjänst för dig som behöver stöd, råd eller vägledning. Tjänsten är till för dig som är 66 år eller äldre och bor i Sundbyberg och dina anhöriga.

Du kan få hjälp och stöd via telefon eller vid ett bokat
hembesök. Det här kan äldrelotsarna hjälpa till med:

  • förebygga oro
  • arbeta uppsökande
  • ge information om stadens stöd och service för
    äldre
  • hänvisa vidare till rätt instans.

Äldrelotsarna i Sundbybergs stad

Äldrelotsarna kan hjälpa dig när du inte vet vart du ska vända dig och behöver hjälp att komma vidare. Tjänsten är kostnadsfri för dig som är 66 år och bor i Sundbyberg och dina anhöriga.

Sundbybergs stad vill bidra till en tryggare och enklare vardag för äldre. Målet är att minska oro och ofrivillig ensamhet för dig som bor i Sundbybergs stad.

Vi äldrelotsar genomför nu ett utskick till alla sundbybergsbor födda 1944. Utskicket innehåller information om äldreomsorgen, äldrelotsarna och träffpunkterna. Vi erbjuder information via hembesök eller telefonsamtal. Vi kommer även att ringa upp inom tre månader samt skicka med svarstalong och svarskuvert.

Välkommen att höra av dig!

Senast uppdaterad 25 mars 2024