Hus i Storskogen. Foto: Susanna Järlund

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel, sjukgymnastik eller ett anpassat boende kan du ansöka om hjälp. 

Bostadsanpassning vid funktionsnedsättning

Lagen om bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv i ditt eget boende.

Du kan få bidrag om du äger en villa, har en hyreslägenhet eller bostadsrätt. Om du hyr din bostad i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningen är skälig med hänsyn till hur länge du bor där.

Exempel på funktioner i hemmet som bidrag kan ges för

  • Installation av hiss
  • Montering av ramp eller ledstänger
  • Automatiska dörrar
  • Byte/utrensning av allergiframkallande material
  • Särskild inredning/utrustning i kök/hygienrum
  • Ta bort trösklar och bredda dörröppningar

Du får däremot inget bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för lösa inventarier. Varje ansökan bedöms individuellt efter Boverkets regler. Det enskilda behovet avgör vilken anpassning du får bidrag för.

Om du har extra kostnader för din bostad på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om kommunalt bostadstillägg. Det kan till exempel vara att din funktionsnedsättning medför behov av större yta.

Kontakta handläggaren för bostadsanpassning på sekton för samhällsbyggnad, se rubriken Kontakt.

Hjälpmedel och sjukgymnastik

Du som bor hemma eller på äldreboende kan få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag. De hjälper dig med att avgöra din funktionsförmåga, bedöma dina behov av stöd samt prova ut hjälpmedel.

Bor du hemma och behöver träffa en sjukgymnast vänder du dig till din vårdcentral.

Senast uppdaterad 25 januari 2022