Hus i Storskogen. Foto: Susanna Järlund

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel, sjukgymnastik eller ett anpassat boende kan söka om hjälp här. 

Bostadsanpassning vid funktionsnedsättning

Lagen om Bostadsanpassningsbidrag är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett självständigt liv i ditt eget boende. Bidraget lämnas till en enskild person som äger en villa, har hyreslägenhet eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur länge du bor där.

Exempel på funktioner i hemmet som bidrag kan ges för

  • Installation av hiss
  • Montering av ramp eller ledstänger
  • Automatiska dörrar
  • Byte/utrensning av allergiframkallande material
  • Särskild inredning/utrustning i kök/hygienrum
  • Ta bort trösklar och bredda dörröppningar

Man får däremot inget bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för lösa inventarier. Varje ansökan bedöms individuellt av Boverkets regler. Det enskilda behovet avgör vilken anpassning man får bidrag för. Om du har merkostnad för din bostad på grund av funktionsnedsättning så kan du ansöka om kommunalt bostadstillägg. Det kan till exempel vara att din funktionsnedsättning medför behov av större yta.

Hjälpmedel och sjukgymnastik

Du som bor hemma eller på äldreboende kan få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag. De hjälper dig med att avgöra din funktionsförmåga, bedöma dina behov av stöd samt prova ut hjälpmedel. Bor du hemma och behöver träffa en sjukgymnast vänder du dig till din vårdcentral.


Senast uppdaterad 6 maj 2019