Personal från äldreboende ute på promenad med boende i rullstol

Äldreboende och korttidsboende

När du inte kan bo kvar hemma kan du söka plats på äldreboende. Där får du omsorg utifrån dina behov.

Sundbybergs stad driver flera egna äldreboenden och korttidsboenden. Det finns också privata äldreboenden att välja mellan.

Vem får bo på äldreboende?

Du kan få plats på ett äldreboende om du har ett stort behov av omvårdnad. Behovet ska vara varaktigt (inte tillfälligt).

Den som får plats på ett äldreboende behöver ofta hjälp dygnet runt och har ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst.

Korttidsboende

I Sundbybergs stad finns ett antal platser på korttidsboende. De är till för dig som tillfälligt behöver extra vård och stöd dygnet runt. Om du behöver en plats på korttidsboende, kontakta äldreomsorgens myndighetsenhet.

Läs mer om korttidsboende

Biståndsbeslut behövs

För både äldreboende och korttidsboende behöver du ett biståndsbeslut. Det är stadens handläggare som fattar beslut efter att ha utrett dina behov.

Vad kostar det?

På äldreboendet betalar du för:

  • hyra
  • omvårdnad
  • mat (heldygn) och
  • servicepaket (toalettpapper, tvättmedel och liknande).

Hur mycket du ska betala för omvårdnaden beror på din inkomst av tjänst, pension och kapital.

Kontakta gärna avgiftshandläggare för äldreomsorgen för mer information om avgifter, telefon: 08-706 88 07 eller 08 706 80 35.

Du hittar alla avgifter under Dokument (Avgifter i äldreomsorgen).

Söka och få plats på äldreboende – så går det till

1. Ta kontakt med biståndshandläggarna.

Du kan antingen ringa äldreomsorgens myndighetsenhet eller skicka in blanketten Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen.

Ange vilket äldreboende du skulle vilja flytta till. Skriv det i din ansökan (på blanketten) eller säg det till handläggaren.

I tjänsten hitta och jämför äldreboende kan du se alla boenden som går att välja mellan. Om du vill besöka något äldreboende går det bra, men du behöver boka en tid. Du hittar alla kontaktuppgifter vid respektive boende.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Hitta och jämför äldreboenden Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till myndighetsenheten finns under rubriken Kontakt.

2. En handläggare utreder ditt behov.

Handläggaren behöver prata med dig och ibland även med dina anhöriga. I de flesta fall gör handläggaren också ett hembesök.

3. Handläggaren fattar ett biståndsbeslut.

Hur lång tid det tar att få ett beslut beror på hur många andra ärenden handläggarna har. Akuta ärenden prioriteras. Du ska alltid få besked inom tre månader, men ofta går det fortare.

Om du blir beviljad plats på ett äldreboende ska äldreomsorgen, som tillhör sektorn för välfärd och omsorg, erbjuda dig en plats så fort som möjligt. Det innebär att du ska vara beredd att flytta omgående. Om det finns en ledig plats på ett boende kan det betyda inom fem dagar.

Om du får avslag (nej) får du samtidigt information om hur du gör om du vill överklaga beslutet. Din biståndshandläggare kan också hjälpa dig.

4. Besked från staden om plats

Efter att du blivit beviljad äldreboende blir du kontaktad av stadens boendesamordnare. Ett brev skickas också hem till dig.

Om du har ansökt om ett äldreboende som inte har någon ledig plats erbjuds du plats på ett annat äldreboende medan du väntar.

När det finns en ledig plats på det äldreboende du önskat får du ett erbjudande om att flytta dit.

5. Titta på bostaden och lämna besked till staden

Efter att du fått besked om plats kontaktar du eller en närstående äldreboendet för att boka en tid så att du kan titta på bostaden.

Senast tre vardagar efter datumet för erbjudandet ska du lämna besked om du vill tacka ja till platsen eller inte.

Ge beskedet till äldreomsorgens boendesamordnare, så kontaktar den boendet och meddelar dem.

6. Flytta in

Du flyttar in så snart bostaden är inflyttningsklar. Det ska ske senast fem vardagar efter att du tackat ja till din plats.

7. Teckna kontrakt

Hyreskontrakt tecknar du när du har flyttat in på äldreboendet.

Flytta från korttidsplats eller sjukhus till äldreboende

Har du beviljats plats på ett äldreboende och vistas på sjukhus eller korttidsplats måste du acceptera det första erbjudandet om äldreboende som du får. Om det inte finns en ledig plats på det äldreboende du önskat kan du alltså inte välja att vänta kvar på sjukhuset eller korttidsplatsen. Däremot får du ett erbjudande om att flytta till det boende du önskat när det finns lediga platser där.

Senast uppdaterad 4 maj 2023