Äldreboende och korttidsboende

Sundbybergs stad erbjuder äldreboenden i privat regi (på uppdrag av kommunen) eller i kommunal regi. Du kan även få plats på ett korttidsboende om du behöver tillfälligt extra vård och stöd dygnet runt.

Kan jag välja äldreboende?

I Sundbyberg tillämpar vi lagen om valfrihetssystem (LOV) för äldreboende. Efter att du fått ett biståndsbeslut om äldreboende får du själv välja bland de boenden som är anslutna till stadens valfrihetssystem. Information om aktuella boenden hittar du på webbtjänsten ”Hitta och jämför service”. Din biståndshandläggare hjälper också gärna till.

Hitta och jämför äldreboenden

I vår webbtjänst "Hitta och jämför service" hittar du information om alla våra äldreboenden. Där hittar du kontaktuppgifter till boendena, och ser var de finns på en karta. Du kan även jämföra äldreboendena vad gäller till exempel kundnöjdhet, kvalitet på maten och vilka språk personalen talar.

Hitta och jämför äldreboenden här

Avgifter och hyror

Under rubriken Relaterat innehåll finns information om avgifter i äldreomsorgen och hyror för våra äldreboenden.

Senast uppdaterad 24 maj 2018