Grundskola och anpassad grundskola

Sundbyberg har sju kommunala grundskolor, en anpassad grundsskola, en resursskola och fem fristående skolor. I grundskolan och anpassad grundskola ingår förskoleklass och årkurserna 1 till 9.

Förskoleklass

Det år barnet fyller sex år ansöker du om plats i förskoleklass. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Grundskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor och fem fristående skolor. I grundskolan ingår förskoleklass och årskurserna 1 till 9.

Anpassad grundskola

Barn som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i anpassad grundskola. Undervisningen sker där i mindre grupper och enligt egen läroplan.

Resursskola

Sundbybergs resursskola är en grundskola för elever i årskurs 4-9, som är i behov av särskilda stödåtgärder.

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats.

Ansöka till grundskola

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ansöker om skolplats i början av varje kalenderår. Läs mer på sidan Välja skola-skolbyte

Om du flyttar till Sundbyberg, eller av annan anledning vill byta skola för ditt barn ska du göra en ansökan om skolbyte.

Senast uppdaterad 4 juni 2024