Grundskola och anpassad grundskola

Sundbyberg har sju kommunala grundskolor, en anpassad grundsskola, en resursskola och fem fristående skolor. I grundskolan och anpassad grundskola ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Förskoleklass

Det år barnet fyller sex år ansöker du om plats i förskoleklass. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Grundskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor och fem fristående skolor. I grundskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Anpassad grundskola

Barn som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i anpassad grundskola. Undervisningen sker där i mindre grupper och enligt egen läroplan.

Resursskola

Sundbybergs resursskola är en grundskola för elever i årskurs 4-9, som är i behov av särskilda stödåtgärder.

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ Länk till annan webbplats.

Ansöka till grundskola

Du som har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 ansöker om skolplats i början av varje kalenderår.

Om du flyttar till Sundbyberg, eller av annan anledning vill byta skola för ditt barn ska du göra en ansökan om skolbyte.

Senast uppdaterad 15 september 2023