Akut hjälp

Om du har akuta sociala problem, kan du ta kontakt med mottagningen som nås på vardagar. Under andra tider kan du vända dig till socialjouren i Nordväst.

Socialjouren

På socialjouren finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd i akuta situationer som inte kan vänta till dess att socialkontoret i Sundbybergs stad öppnar. Det kan till exempel handla om:

  • barn och unga som far illa,
  • våld i familjen eller
  • andra allvarliga problem.

Du kan kontakta socialjouren oavsett om det rör dig själv, en anhörig eller en granne.

Läs mer om socialtjänstens mottagning här.

Senast uppdaterad 4 januari 2018