Akut hjälp

Om du har akuta sociala problem, kan du ta kontakt med socialtjänstens mottagning som nås på vardagar. Under andra tider kan du vända dig till Socialjour Nordväst.

Socialjour Nordväst tar också emot samtal som gäller äldre utanför kontorstid.

Socialtjänstens mottagning

Till socialtjänstens mottagning vänder du dig om du inte har en kontakt med socialtjänsten sedan tidigare. Du kan kontakta mottagningen både när det gäller stöd för dig själv och om du är orolig för någon annan.

Socialtjänstens mottagning

Socialjouren

Socialjouren arbetar med akuta ärenden när den ordinarie socialtjänsten inte har öppet. Om en akut situation uppstår utanför kontorstid som på kvällen, natten eller under helgen kontaktar du socialjouren. Det kan till exempel vara familj- och relationsproblem, barn som far illa, våld i familjen eller beroendeproblem.

Vid en livshotande situation ring 112.

På socialjouren finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd i akuta situationer som inte kan vänta till dess att socialkontoret i Sundbybergs stad öppnar.

Du kan kontakta socialjouren oavsett om det rör dig själv, en anhörig eller en granne.

Socialjour för äldre (över 66 år)

Socialjour Nordväst tar också emot samtal som gäller äldre när akuta situationer uppstår utanför kontorstid. Det kan till exempel gälla att någon behöver söka akut vård och en anhörig med demens då lämnas ensam hemma.

Senast uppdaterad 8 januari 2024