Dödsfall och begravning

I de flesta svenska kommuner har Svenska kyrkan ansvar för begravningar. Svenska kyrkan erbjuder begravningsceremoni, lokal, kremering och gravplats.

Svenska kyrkans begravningsceremoni är till för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan. Om man tillhör ett annat religiöst samfund erbjuder Svenska kyrkan plats för en egen ceremoni.

Det finns stöd att få vid sorg

Att känna sorg efter ett dödsfall, en skilsmässa eller någon annan förlust är normalt och naturligt. Sorg kan drabba alla oavsett var vi befinner oss i livet. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men att drabbas av dödsfall eller skilsmässa kan vara psykiskt mycket smärtsamt. För att få hjälp med sorgearbetet vid ett dödsfall kan barn eller tonåringar vända sig till sin skolas elevhälsa, ungdomsmottagningen eller BRIS. Som vuxen kan du få råd och stöd hos BRIS för vuxna samt via sjukvårdsrådgivningen 1177.

Begravningsavgiften betalar begravningen

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift genom sin skatt. Alla som tillhör Svenska kyrkan betalar också en kyrkoavgift. Även andra kyrkor och trossamfund kan ta ut en så kallad medlemsavgift. Det som ingår i begravningsavgiften och som alla har rätt till är:

 • En gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av graven
 • Kremering
 • En lokal för förvaring och visning för att kunna ta avsked
 • En lokal för en begravningsceremoni utan religiösa symboler

Dödsboet betalar vissa kostnader

Dödsboet betalar de kostnader som begravningsavgiften inte täcker, exempelvis:

 • Transport från platsen där dödsfallet inträffat till bårhus, om landstinget eller kommunen tar ut en avgift
 • Bårhusförvaring
 • Bärare
 • Kista och dekorationer
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

Borgerlig begravning är ett eget val

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Då kan de efterlevande välja var begravningsceremonin ska vara. Den kan vara till exempel i ett kapell på gravgården, hemma eller i en föreningslokal. En borgerlig begravning i en kyrka kan också gå bra, om församlingen ger tillstånd.

Det finns borgerliga begravningsförrättare som kan hålla i ceremonin. Det går också bra att en släkting eller vän gör det. Kommunen kan utse begravningsförrättare.

Begravningsombuden kan hjälpa till

Länsstyrelsen utser begravningsombud, som ser till att allt runt omkring begravningar fungerar och som är en länk mellan Svenska kyrkan och alla som inte är medlemmar där. Om det är några problem eller något man vill ändra på går det bra att ringa till begravningsombudet.

Bouppteckning eller dödsboanmälan görs alltid

När en person avlider ska de efterlevande göra en bouppteckning. Blankett för att göra bouppteckning finns hos Skatteverket, som har hand om bouppteckningar. Om den döde inte äger något och om pengarna bara räcker till begravningen ska kommunens socialförvaltning i stället göra en dödsboanmälan. Socialförvaltningen har också ansvar för att ordna med begravning om den döde inte har några släktingar eller någon annan som kan göra det. En begravningsbyrå kan hjälpa till både med att ordna en begravningsceremoni och med bouppteckning.

Begravningsavgift

Den som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som ska företräda dem.

Senast uppdaterad 1 april 2019