Kommunens organisation

Kommunen ansvarar för merparten av samhällets service där du bor. Skolor, parker, bibliotek, snöröjning och stadsplanering är några exempel. Läs om de olika ansvarsområdena. 

Riksdagen och regeringen bestämmer vad kommunerna ska ansvara för. Så står det i kommunallagen och i några speciallagar, som skollagen och socialtjänstlagen. Några av kommunens ansvarsområden är förskola, skola, socialtjänst samt omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning.

Kommuner kan bestämma mycket själva

Det kommunala självstyret är viktigt i Sverige. Kommunerna kan själva bestämma mycket om vad de ska göra, hur det ska gå till och hur mycket skatt kommunens invånare ska betala för att få service. Service som kommunen inte måste erbjuda är till exempel öppen förskola, fotbollsplaner och kulturskola.

Politiker och anställda samarbetar

I en kommun har de förtroendevalda politikerna huvudansvaret för kommunens verksamhet. I kommunfullmäktige bestämmer politiker från olika partier om skatt, byggprojekt, service och mycket annat. Det finns också politiska nämnder inom olika områden, till exempel social- och arbetsmarknadsnämnd, byggnads- och tillståndsnämnd och grundskole- och gymnasienämnd.

Kommunens anställda utgör den gemensamma förvaltningen, som utför arbetet enligt kommunplanen. I förvaltningens fem sektorer jobbar här sammanlagt cirka 1 900 anställda, som planerar och genomför det som de förtroendevalda har beslutat.

Kommunerna anställer lärare och annan personal i till exempel skolor och äldreboenden. Men kommunen kan också köpa tjänster av friskolor, föräldrakooperativa förskolor, privata äldreboenden och hemtjänstföretag. Du som bor i kommunen kan ofta välja mellan olika skolor eller äldreboenden.

Senast uppdaterad 3 januari 2024