Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som hjälper till att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter.

Vilken hjälp kan jag få av en Notarius publicus?

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Du hittar kontaktuppgifter till Notarius publicus på länsstyrelsens webbplats:

Länsstyrelsen i Stockholm - Notarius publicus Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 januari 2024