Kommunala bolag, förbund och stiftelser

Sundbyberg äger flera bolag, helt eller delvis. Vissa verksamheter driver staden i aktiebolags- och stiftelseform, eller tillsammans med andra kommuner i kommunalförbund, samägda bolag samt gemensamma nämnder.

Kommunala bolag

Koncernen Sundbybergs stadshus AB är en helägd kommunal bolagskoncern. Staden är ensam ägare i koncernens moderbolag, Sundbybergs stadshus AB, som i sin tur har ett antal dotterbolag, nämligen Fastighets AB Förvaltaren (publ), Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, Sundbybergs stadsnätsbolag AB samt Sundbybergs Bredband AB. Fastighets AB Förvaltaren (publ) är det dominerande bolaget i koncernen och är stadens allmännyttiga bostadsföretag.

Norrenergi AB producerar, köper, distribuerar och säljer värme och kyla till kunder i Solna och Sundbyberg med omnejd. Bolaget ägs gemensamt av Sundbybergs stad och Solna stad.

Söderhalls renhållnings AB (Sörab) är ett regionalt avfallsbolag som driver flera anläggningar för avfallshantering. Sörab ägs av tio kommuner i norra Stockholm: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Kommunalförbund

Samverkan i kommunalförbund kan användas för praktiskt taget vilken kommunal verksamhet som helst. Ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun. Sundbybergs stad samarbetar med andra kommuner i några olika kommunalförbund.

Norrvatten förser medlemskommuner med dricksvatten. Kommunalförbundet består av fjorton kommuner: Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Kommunalförbundet ska skydda människors liv, hälsa samt egendom och miljö mot olyckor inom det geografiska område som de tio kommunerna tillsammans bildar.

Gemensam nämnd

Kommuner kan också ha gemensamma nämnder med ansvar för ett visst sakområde.

Familjerätten i Sundbyberg, Solna och Ekerö kommuner har en gemensam nämnd som ansvarar för den gemensamma familjerättsverksamheten utifrån vad som bestäms i Socialtjänstlagen och Föräldrabalken. Verksamhetens kontaktcenter ligger i Solna stad som är värdkommun för nämnden

Stiftelse

Stiftelsen Parken driver Marabouparkens konsthall. Stiftelsen har som målsättning att presentera ett urval av samtidens mest intressanta svenska och internationella konstnärer för både lokal och internationell publik.

Finansiellt samordningsförbund

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft. I dagligt tal kallas lagen Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad ska stödja Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbybergs stad i samverkansarbete med arbetslivsinriktad rehabilitering i Sundbyberg. Förbundet gör det genom att kunna finansiera individinsatser och strukturella insatser.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 april 2024