Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. De som sitter i kommunfullmäktige är folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

I Sundbybergs fullmäktige finns 55 ledamöter. De representerar åtta partier: Socialdemokraterna (18 mandat), Moderaterna (14 mandat), Miljöpartiet de Gröna (6 mandat), Vänsterpartiet (4 mandat), Sverigedemokraterna (4 mandat), Liberalerna (4 mandat), Centerpartiet (3 mandat), Kristdemokraterna (2 mandat).  Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas efter hur många röster varje parti får i kommunvalet. I Sundbyberg består den politiska ledningen av Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Sundbyberg och Sundbybergs stads medborgare. Exempel på sådana frågor är hur kommunen ska organisera sin verksamhet, hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Fullmäktige beslutar om stadens budget och fördelar pengar mellan de olika verksamheterna.

Sundbybergs kommunfullmäktige träffas varje månad, utom i juli och augusti. Sammanträdena äger vanligtvis rum sista måndagen i månaden med start klockan 17:00 eller 18:00 i stadshusets ljusgård i Hallonbergen. Alla är välkomna att komma och lyssna. Du kan också följa sammanträdet på stadens webbplats via webb-tv. Du kan se sammanträdet direkt eller i efterhand och det finns även möjlighet att titta på gamla sammanträden.

Om du vill veta vad som ska diskuteras kan du hitta en lista och alla handlingar i Sundbybergs stads diarium på webben eller i stadshuset i Hallonbergen. Handlingarna finns att läsa i diariet cirka en vecka före mötet. Listan på ärenden som ska diskuteras kan du också hitta i lokaltidningen.

Senast uppdaterad 13 mars 2018