Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Sundbybergs stads revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Revisionsåret 2018

Re‌visionsrapporter 2018

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Stadens strategiska lokalförsörjningPDF

RevisionsskrivelsePDF - stadens strategiska lokalförsörjning


Stadens korruptionsförebyggande arbetePDF

RevisionsskrivelsePDF - stadens korruptionsförebyggande arbete


Förstudie om ungdomsmottagningenWordFörstudie om stadens rutiner kring nutrition inom äldreomsorgenWord
Revisionsåret 2017

Revisionsåret 2016

Revisionsrapporter 2016‌

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Intern kontrollPDF

RevisionsskrivelsePDF - intern kontroll


Årsredovisning 2016PDF

RevisionsskrivelsePDF - årsredovisning 2016


Mottagandet av ensamkommande barnPDF

RevisionsskrivelsePDF - ensamkommande barn

Svar från social- och arbetsmarknadsnämndenPDF

Måluppfyllelse i skolanPDF

RevisionsskrivelsePDF - måluppfyllelse i skolan

Svar från grundskole- och gymnasienämndenPDF

Digitalisering av stadens verksamheterPDF

RevisionsskrivelsePDF - digitalisering

Svar från kommunstyrelsenPDF

Strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångarPDF

RevisionsskrivelsePDF - strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar

Svar från stadsmiljö- och tekniska nämndenPDF

Förstudie av överförmyndar-verksamhetenPDF

RevisionsskrivelsePDF - överförmyndar-verksamheten

Förstudien motiverade inte någon fördjupad granskning

Delårsbokslut 31 augusti 2016PDF

RevisionsskrivelsePDF - delårsbokslut

Denna typ av revision besvaras inte

Årsredovisning 2015PDF

RevisionsskrivelsePDF - årsredovisning

Denna typ av revision besvaras inte

Fastighets AB FörvaltarenPDF

RevisionsskrivelsePDF - Fastighets AB Förvaltaren

Denna typ av revision besvaras inte

Sundbybergs stadshus ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Sundbybergs stadshus AB

Denna typ av revision besvaras inte

Norrenergi och Miljö ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Norrenergi och Miljö AB

Denna typ av revision besvaras inte

Norrenergi ABPDF

RevisionsskrivelsePDF - Norrenergi AB

Denna typ av revision besvaras inte

Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöter i stadens revisionsnämnd

Namn

Uppdrag

Ort

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Sundbyberg

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Sundbyberg

Parivash Saraji (MP)

ledamot

Sundbyberg

Per Godin (V)

ledamot

Sundbyberg

Manora Kjellin (SD)

ledamot

Sundbyberg

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Sundbyberg

Anders Hallstan (C)

ledamot

Sundbyberg

Lena Wiström (KD)

ledamot

Sundbyberg

 

Senast uppdaterad 16 januari 2019