Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Sundbybergs stads revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Revisionsåret 2019

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse


 

 

Revisionsåret 2018

Revisionsåret 2017

Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöter i stadens revisionsnämnd

Namn

Uppdrag

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Kave Noori (V)

ledamot

Peter Vargård (SD)

ledamot

Hans Lennart Thorin (C)

ledamot

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Robert Ahl (MP)

ledamot

Maritta Hellström (KD)

ledamot


Senast uppdaterad 18 september 2019