Kommunrevision

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten. Sundbybergs stads revisorer genomför en oberoende granskning som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete.

Revisionsåret 2019

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapport

Revisionsskrivelse

Svar på revisionsskrivelse

Delårsrapport per 2019-08-31PDF

RevisionsskrivelsePDF - delårsrapport per 2019-08-31


Äldrenämndens samt social- och arbetsmarknadsnämndens uppföljning av externa utförareWord

RevisionsskrivelsePDF - uppföljning av externa utförare


Revisionsåret 2018

Revisionsåret 2017

Ledamöter i kommunrevisionen

Ledamöter i stadens revisionsnämnd

Namn

Uppdrag

Torbjörn Nylén (M)

ordförande

Hans-Erik Salomonsson (S)

vice ordförande

Kave Noori (V)

ledamot

Peter Vargård (SD)

ledamot

Hans Lennart Thorin (C)

ledamot

Håkan Söderberg (L)

ledamot

Robert Ahl (MP)

ledamot

Maritta Hellström (KD)

ledamot


Senast uppdaterad 28 oktober 2019