Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Sundbybergs kommunstyrelse består av 13 ledamöter och lika många ersättare. De partier som är representerade i kommunstyrelsen är: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. I registret för förtroendevalda hittar du samtliga ledamöter och ersättare.

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och att ha uppsikt över stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger översikts- och detaljplanering, exploateringsfrågor, näringsliv, kommunikation, arbetsgivarpolitik, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala demokratin.

Kommunstyrelsens utskott, råd och kommittéer

Det finns för närvarande två utskott under kommunstyrelsen:

  • Exploaterings- och näringslivsutskottet
  • Personalutskottet

Tre råd är knutna till kommunstyrelsen:

  • Pensionärsrådet
  • Funktionsrättsrådet
  • Brottsförebyggande rådet

Därutöver finns en kommitté:

  • Solna/Sundbybergskommittén
Senast uppdaterad 20 oktober 2023