​Kontakta din politiker

Hitta kontaktuppgifter till stadens förtroendevalda. Efter att du gjort en sökning kan du klicka på ett namn för att få personens kontaktinformation och politiska uppdrag.

Sök med namn på nämnd/styrelse

Under rubriken Nämnder/Styrelser söker du på ledamöter och ersättare i den nämnd du är intresserad av.

Sök med namn på förtroendevald

Under rubriken Förtroendevalda kan du söka på namn genom att skriva in det i textrutan och sedan klicka på sök.

Uppdrag under en tidsperiod

Under rubriken Historik kan du söka på datum och namn för att se vad den förtroendevalde hade för uppdrag under en viss tidsperiod. Du kan också söka efter ledamöter och ersättare i kommunens hel- och delägda bolag och i kommunalförbunden. Dessutom finns register med övriga nämnder, kommittéer och råd, t ex pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor.

Frågor om registret skickas till

Sektorn för ledning och samordning
kommunstyrelsen@sundbyberg.se
08-706 80 00