Sektorer i förvaltningen

Sundbybergs stad organiseras i en samlad förvaltning, med fyra verksamhetssektorer och en gemensam sektor för ledning och samordning

Stadsdirektör

Sundbybergs stads stadsdirektör heter Frida Nilsson.

I sektorerna arbetar tjänstepersoner för att nämndens beslut ska kunna genomföras. Sektorsdirektören leder och samordnar arbetet och är också länk mellan nämnden och verksamheten. Nämnderna består av förtroendevalda politiker.

Tjänstepersonsorganisationen består av:

  • Sektorn för kultur och fritid
  • Sektorn för ledning och samordning
  • Sektorn för lärande och bildning
  • Sektorn för samhällsbyggnad
  • Sektorn för välfärd och omsorg
Sundbybergs nämndorganisation
Senast uppdaterad 3 januari 2024