Ledning och samordning

Sektorn för ledning och samordning är kommunstyrelsens sektor. Sektorn ansvarar för att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Ledning och samordning är indelat så här:

  • Förvaltningsstab
  • Stadskansli
  • Utveckling och hållbarhet
  • Ekonomi och finans
  • Kommunikation
  • HR

Sektorsdirektör

Daniela Fuciu

Senast uppdaterad 11 april 2023