Avdelningar under stadsdirektören

Avdelningen Ekonomi och finans samt stadsbyggnadsavdelningen ligger orgainsatoriskt direkt under stadsdirektören.

Ekonomi och finans inklusive enheterna för ekonomistyrning, redovisning och upphandling ligger direkt under, och rapporterar till, stadsdirektören.

Stadsbyggnad har en långsiktig påverkan på stadens ekonomi, prioritering av projekt och investeringar på KS-nivå ger bättre möjligheter till styrning av stadsbyggnadsfrågor i KS och i budgetprocessen

En organisatorisk sammankoppling görs även mellan SNS-projektet (Sundbybergs nya Stadskärna) och stadsbyggnadsavdelningen, när stadsbyggnadsavdelningens chef också blir affärsområdeschef i SNS-projektet.

Ekonomi och finans

Avdelningschef: Maria Johansson

 • Budget och uppföljningsprocess
 • Redovisning
 • Finans
 • Ekonomicontrolling
 • Investering
 • Upphandling
 • Inköp
 • Lokalstrategiska frågor
 • Bolagsstyrning

Stadsbyggnadsavdelningen

tf Avdelningschef: Christina Rapp Lundahl

 • Översiktsplanering
 • Stadsplanering
 • Mark och exploatering
 • Sundbybergs nya stadskärna (SNS)

 

Senast uppdaterad 18 januari 2024