Kommunal- och oppositionsråd

I Sundbyberg har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet bildat politisk ledning.

Stadens politiska styre

Johan Storåkers (FP)

Peter Schilling (S)
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Stefan Bergström (C) Ordförande i klimat- och hållbarhetskommittén

Stefan Bergström (C)
Kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.
08-706 65 33

Johan Storåkers (FP)

Johan Storåkers (L)
Kommunalråd och ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
0709-40 78 75

Representanter för oppositionspartierna i kommunstyrelsen

Maria Bohman Kreij (KD), Ordförande i äldrenämnden

Axel Conradi (M)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
070-087 55 89

     

Moisés Ubeira (V)
Oppositionsråd
08-706 69 77

Maria Bohman Kreij (KD), Ordförande i äldrenämnden

Gary Aelius (SD)
Oppositionsråd
070-232 00 32

Anton Fendert, miljöpartiet

     

Anton Fendert (MP)
Oppositionsråd
070-087 63 69

     

Marcus Jonsson (KD)
Oppositionsråd
0733-550 700

     

Vida Basti (V)
Oppositionsråd

Senast uppdaterad 28 november 2019