Kommunal- och oppositionsråd

I Sundbyberg har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet bildat politisk ledning.

Stadens politiska styre

Peter Schilling, foto

Peter Schilling (S)
Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Ayla Eftekhari, foto

Ayla Eftekhari (S)
Kommunalråd och ordförande i förskolenämnden
070-087 54 85

Stefan Bergström, foto

Stefan Bergström (C)
Kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.
08-706 65 33

Johan Storåkers, foto

Johan Storåkers (L)
Kommunalråd och ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
0709-40 78 75

Representanter för oppositionspartierna i kommunstyrelsen

Axel Conradi (M)
Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
070-087 55 89

Gary Aelius, foto

Moisés Ubeira (V)
Oppositionsråd
08-706 69 77

Gary Aelius, foto

Gary Aelius (SD)
Oppositionsråd
070-232 00 32

 

 

Martin Solberg (MP)
Oppositionsråd

Gary Aelius, foto

Paulos Abraha Desta (KD)
Oppositionsråd
08-706 80 65

Gary Aelius, foto

Towe Bengtsson (V)
Oppositionsråd

Senast uppdaterad 9 maj 2022