Anhörigstöd

Sundbybergs stad erbjuder stöd till dig som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående. Det kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du kan få olika typer av stöd och det är alltid gratis.

De flesta av oss kommer någon gång i livet stötta en närstående. Det kan handla om en familjemedlem, men också en vän eller granne. Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka.

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person som har:

 • Demenssjukdom
 • Psykisk ohälsa
 • Missbruksproblem
 • Kognitiv funktionsnedsättning
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Vi erbjuder också stöd till dig som är förälder, syskon, vän, partner, barn eller annan nära person som stöttar och hjälper en närstående.

För dig som är anhörig till någon utanför nämnda grupper – Du är självklart också välkommen att kontakta Anhörigstöd för vidare vägledning eller stödsamtal.

Olika typer av stöd

Anhörigstödet är gratis och till för dig som bor i Sundbyberg. Tanken med anhörigstöd är att det ska underlätta din vardag fysiskt, psykiskt och socialt.

Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper, stödsamtal, föreläsningar och olika typer av evenemang.

Digital kunskapsguide - för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Välkommen till kunskapsguiden som vänder sig till dig som står nära någon med psykisk ohälsa. Här kan du lyssna till anhörigas berättelser, du möter också professionella som i sitt arbete träffar personer med psykisk ohälsa.

Kunskapsguiden innehåller moduler om att vara anhörig, information om psykisk ohälsa och föreläsningar om samhällets stöd.

Läs mer i den digitala kunskapsguiden i pdf-format Pdf, 189.3 kB.

Eller läs mer på anhöriga.se: Digital kunskapsguide för anhöriga vars närstående har psykisk ohälsa | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) Länk till annan webbplats.

Stöd för närståendes räkning

Om du söker stöd för din närståendes räkning ska du vända dig till socialtjänstens mottagning om din närstående är under 66 år, eller till äldreomsorgens myndighetsenhet om din närstående är över 66 år.

Socialtjänstens mottagning: 08-706 88 00
Äldreomsorgens myndighetsenhet (via stadens växel): 08-706 80 00

Missbruk och beroende

Om din närstående dricker för mycket alkohol, har ett spelmissbruk eller använder droger kan vända dig till Lötsjöteamet. Lötsjöteamet erbjuder individuellt anhörigstöd för dig som är över 18 år och bor i Sundbyberg. Du behöver inget biståndsbeslut.

Tillsammans arbetar ni mot fyra mål:

 • Öka ditt välmående
 • Förbättra relationen med din närstående
 • Minska din närståendes beroende/missbruk
 • Motivera din närstående till att själv söka hjälp och stöd

Kontaktuppgifter till Lötsjöteamet

Demens, sviktande minne och åldrande

Sundbybergs äldreteam finns till för alla som bor i Sundbybergs stad, även för dig som är yngre än 66 år. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. Vi kan guida dig till rätt insatser och stöd för att få vardagen att fungera. Ingen fråga är för liten!

Äldreteamet i Sundbyberg

Psykisk ohälsa

Du som bor i Sundbyberg eller har din närstående i Sundbyberg kan delta i våra anhöriggrupper. Det kan handla om stresshanteringskurser eller samtalsgrupper kring olika ämnen. Träffarna är öppna för alla och kräver inget biståndsbeslut. Om du vill ha mer information kan du kontakta anhörigstrateg Julia Svahn på julia.svahn@sundbyberg.se eller 08-706 68 67.

Stöd till föräldrar, barn och unga

Sundbybergs stads föräldrastöd riktar sig till alla föräldrar med barn mellan 0 och 18 år. Det finns stöd både i grupp eller genom enskilda samtal.

Föräldrastöd i Sundbybergs stad

Du som är barn eller ungdom kan också få hjälp och stöd om du oroar dig för någon i din närhet.

Stöd för dig som är barn eller ungdom

Biståndsbedömt stöd

Om du behöver avlastning och få tid för dig själv kan du ansöka om olika typer av biståndsbedömt anhörigstöd, som till exempel avlösning i hemmet eller personlig assistans för din närstående.

Kontakta socialtjänstens mottagning om din närstående är under 66 år, eller äldreomsorgens myndighetsenhet om din närstående är över 66 år.

Socialtjänstens mottagning: 08-706 88 00
Äldreomsorgens myndighetsenhet (via stadens växel): 08-706 80 00

Stöd från andra organisationer

Utöver anhörigstödet från kommunen kan du också få stöd från din husläkarmottagning, Försäkringskassan eller olika föreningar. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt, speciellt när man inte har kraften eller tiden att leta. Då kan du vända dig till stadens anhörigstrateg för ett vägledande samtal. Du kan mejla till julia.svahn@sundbyberg.se eller ringa 08-706 68 67. Telefontid måndag-torsdag 9.00–12.00.

Samtalsstöd – när du bara vill prata med någon

Jourhavande medmänniska

 • Prata om det som oroar dig, oavsett vad det är
 • Volontärerna har tystnadsplikt och du kan vara anonym
  Telefon: 08-702 16 90 (telefontid 21.00–06.00)

Anhörigas riksförbund

Hjälplinjen (1177 Vårdguiden)

 • Ett första stödsamtal för människor i kris
 • Du får råd om hur du kan söka dig vidare för rätt hjälp
 • Professionellt utbildad personal, till exempel socionomer, psykologer och sjuksköterskor
 • Telefon: 0771-22 00 60 (telefontid alla dagar 13.00–22.00)

Trygga barnen

 • För dig som är upp till 25 år och har en närstående som missbrukar alkohol eller droger, eller lider av psykisk ohälsa
 • Utöver telefon och chatt finns även andra typer av stöd som gruppträffar, högtider och terapeut
 • Telefon: 070-47 77 910
 • Snapchat: Trygga Barnen

Kontakta oss

Behöver du vägledning eller har behov av att prata om din situation som anhörig? Ring eller skicka e-post och boka en tid för samtalsstöd. Om du inte får svar när du ringer får du gärna tala in ett meddelande så ringer vi upp dig.

Julia Svahn
Anhörigstrateg
julia.svahn@sundbyberg.se
08-706 68 67

Senast uppdaterad 13 maj 2024