Vårens anhörigcirkel

Du som är anhörig är välkommen att vara med i Sundbyberg stads anhörigcirkel. Cirkeln är till för dig som stödjer eller vårdar en närstående.

Syftet är att stärka anhöriga i sin roll och livssituation genom att:

  • Få möjlighet att träffa andra i liknande situation
  • Få tid att reflektera över sin situation
  • Öka kunskapen om sina rättigheter

Plats: Ekbacken, Ekbacksgränd 6B

Tid: Onsdagar 13.30-15.00

Vårens anhörigcirkel startar den 6 mars och avslutas den 17 april.

Träffarna är gratis och vi bjuder på fika! Kontakta oss senast den femte mars om du är intesserad av att vara med i vårens anhörigcirkel.

Kontakt

Anett Nysköld
Demenssjuksköterska
Telefon 08-706 88 28
anett.nyskold@sundbyberg.se

Annika Malmqvist
Äldrelots/socionom
Telefon 08-706 88 90
annika.malmqvist@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 4 mars 2024