Tillgänglighet för sundbyberg.se

Sundbybergs stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur sundbyberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sundbyberg.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på sundbyberg.se:

  • Vissa PDF-filer uppfyller inte tillgänglighetskraven. Översyn och tillgänglighetsanpassning av PDF-filer kommer att påbörjas under 2020.
  • Färgkontrast på rubrikerna för e-tjänster/blanketter på webbplatsen är inte tillräckligt hög. Åtgärd för detta är påbörjad och kommer att vara klar under hösten 2020.
  • Det saknas titlar för I-frames för vissa externa webbplatser som visas på sundbyberg.se. Dessa har vi inte möjlighet att själva påverka, men kommer att ha dialog med leverantörerna om det.
  • Det saknas idag möjlighet att hoppa över innehåll som repeteras på flera sidor. Åtgärd för detta är påbörjad och kommer att vara klar under hösten 2020.
  • Vissa av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetskraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att hanteras vid kommande upphandlingar.
  • På vissa sidor används HTML för att formatera sidinnehållet i stället för CSS. Vi kommer att se över layouten för dessa sidor under hösten 2020.
  • Vissa videor på webbplatsen återges inte i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller syntolkning. Alla videor som publiceras efter 23 september 2020 kommer att ha alternativa format eller syntolkning.
  • Vissa sidmallar har brister i den semantiska strukturen. Åtgärd för detta är påbörjad och kommer att vara klar under hösten 2020.
  • Alla formulär har inte ifyllnadsstöd. Detta kommer att åtgärdas löpande under hösten 2020.

Oskäligt betungande anpassning

Sundbybergs stad åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för nedanstående innehåll.

  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Att se över och tillgänglighetsanpassa dessa dokument är ett omfattande arbete och staden kommer inte att hinna åtgärda allt material innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av sundbyberg.se.
Senaste bedömningen gjordes 2020-08-26.

Senast uppdaterad 21 september 2020