Tillgänglighet för sundbyberg.se

Sundbybergs stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Den här sidan beskriver hur sundbyberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sundbyberg.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Då kommer vi att hjälpa dig med ditt problem. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs stad samlar in personuppgifter för att kunna återkoppla till dig om dina rapporterade tillgänglighetsproblem. Staden sparar uppgifterna tills ärendet är avslutat.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Rapportera tillgänglighetsproblem

*

= obligatorisk

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning, länk till annan webbplats  Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på sundbyberg.se:

Dokument

 • Många PDF-dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. Översyn och tillgänglighetsanpassning av PDF-filer görs löpande.
 • Det finns äldre dokument på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga. Att se över och tillgänglighetsanpassa dessa dokument är ett omfattande arbete och staden kommer åtgärda dessa löpande.

E-tjänster och inlänkade sidor

 • Det saknas titlar för I-frames för vissa externa webbplatser som visas på sundbyberg.se.
 • Vissa av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetskraven är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att hanteras vid kommande upphandlingar.

Video

 • Alla videor som publicerats efter 23 september 2020 är textade och vid behov syntolkade. Äldre videor är inte textade eller syntolkade och ersätts successivt.

Webbsidor

 • Det är svårt att se vad som är i fokus för den som navigerar med sitt tangentbord.
 • Det finns vissa tabeller som inte är uppmärkta med korrekt kod. Mycket arbete har genomförts för att korrigera detta men vissa brister finns fortfarande.
 • Enstaka text som ser ut som rubriker är inte kodade som rubriker.
 • Det finns vissa listor som inte är korrekt kodade som listor.
 • Det finns vissa länkar som kan vara svåra att uppfatta för personer med nedsatt syn.
 • På enstaka ställen finns text med för svag kontrast mot bakgrunden eller text som visas mot en orolig bakgrund.
 • Det finns vissa bilder som saknar beskrivande alt-texter. Stort arbete har gjortsför att korrigera detta men vissa brister finns fortfarande.
 • Det finns vissa kartor som har länkar i kartbilden som kan vara svåra att nå för användare med hjälpmedel.
 • Vissa kartor saknar alternativ i textform.
 • Flera av våra formulär har brister i hur de är kodade, vilket kan påverka användningen för personer som använder skärmläsare.
 • Vissa felmeddelanden behöver bli tydligare och beskrivas bättre.
 • Det finns viss inkonsekvens i grafiska element.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av sundbyberg.se.
Senaste bedömningen gjordes i augusti 2023. En extern expertgranskning gjordes av Nordic Accessibility Group i december 2021.

Ny webb på gång

Sundbybergs stad arbetar för närvarande med att ta fram en uppdaterad webbplats för staden. Den uppdaterade webben beräknas vara i drift under 2024. Därför har vi pausat alla större tillgänglighetsanpassningar av den nuvarande webbplatsen.

Senast uppdaterad 2 februari 2024