Tillgänglighet för Vklass

Lärplattformen Vklass tillhandahålls av Sundbybergs stad via en extern part. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Den här sidan beskriver hur lärplattformen Vklass, https://custodian.vklass.se/ Länk till annan webbplats. uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vår webbplats uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Om du behöver innehåll från Vklass.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, då kommer vi hjälpa dig med ditt problem. Du hittar kontaktuppgifter nedan under rubriken Rapportera tillgänglighetsproblem.

Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter sker på olika sätt i varje e-tjänst. Hur de hanteras framgår på respektive e-tjänsts startsida.

För mer information om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter, klicka på länken nedan.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår samlingssida för e-tjänster samt våra enskilda e-tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda bristen.

För att meddela brister, kontakta Sundbybergs stad via e-post:

grundskole-ochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på Vklass.se

  • Hjälptexter och instruktioner för specifika formulärsobjekt är inte associerade med dem i koden.
  • Det finns inte fler än ett sätt at hitta information i gränssnittet, sökfunktion saknas men hjälpsida finns.
  • Huvudsakligt språk är inte angivet i koden.
  • Vissa sidor har inte en beskrivande titel.
  • Vissa objekt som kräver att användaren väljer eller matar in information har inte en synlig beskrivning.
  • Gränssnittet kan inte användas oberoende av skärmens orientering i appen.
  • All interaktion som användaren kan göra med mus eller pekskärm kan inte göras med tangentbordet, tex i kalendern.
  • Tabbordningen är inte logisk.
  • Vklass saknar uppläsningsfunkton. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av Vklass.se. Senaste bedömningen gjordes 2023-04-19.

Senast uppdaterad 4 maj 2023