Tillgänglighetsredogörelse för E-tjänst Ekonomiskt bistånd

Sundbyberg stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Den här sidan beskriver hur e-tjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att e-tjänaten uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera det tekniska och redaktionella innehållet.

Under rubriken "Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Hantering av personuppgifter

När Sundbybergs stad behandlar personuppgifter ska behandlingen uppfylla de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte heller sparas längre än nödvändigt.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är du välkommen att meddela oss så att vi kan åtgärda bristen.

För att meddela brister, kontakta Sundbybergs stad via e-post: webbredaktionen@sundbyberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet Länk till annan webbplats. - digg.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på e-tjänsten:

 1. Några bilder saknar en beskrivande text.
 2. Objekt som går att klicka på är inte tillräckligt väl beskrivna i texten för användarna.
 3. Ibland är inte alla texter som visuellt ser ut som rubriker kodade korrekt med rätt rubriknivå.
 4. Rubrikstrukturen hoppar över nivåer.
 5. Rad- och kolumnrubriker i tabeller är inte korrekt märkta med den tillhörande koden för det objekt de syftar till.
 6. Det finns brister i den logiska ordningen för skärmläsaranvändare.
 7. Grafik och texter har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden.
 8. Rubriker, ledtexter och knappar ger inte tydlig information om syftet och innehållet.
 9. Huvudsakligt språk är inte angivet i koden på alla sidor
 10. Länktexter är inte alla gånger beskrivande och begripliga.
 11. Gränssnittet fungerar inte alla gånger när användaren ändrar inställningar för avstånd i texter.
 12. Det finns brister med hur interaktionen fungerar när man använder tangentbordet.
 13. Koden har brister när det gäller att placera menyn korrekt.
 14. Koden har brister när det gäller att placera sidans centrala element korrekt.
 15. Ordningen när man navigerar med tangentbordet är inte helt logisk.
 16. När man navigerar med tangentbordet markeras inte interaktiva objekt tydligt så att det syns visuellt när de är i fokus.

Vår ambition är att tillsammans med leverantören för E-tjänsten åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Hur vi testat e-tjänsten

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av e-tjänsten Ekonomiskt bistånd.

Senaste bedömningen gjordes den 20 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 oktober 2023.

Senast uppdaterad 24 oktober 2023