Tillgänglighetsredogörelse för Felanmälan

Tjänsten Sundbyberg felanmälan tillhandahålls av Sundbybergs stad via en extern part. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda tjänsten.

Den här sidan beskriver hur "Sundbyberg felanmälan", på sundbyberg.se och i appen, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi med hjälp av leverantören av tjänsten kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att tjänsten uppfyller en del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet.

Under rubriken "Teknisk information om tjänstens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Hantering av personuppgifter

För information om hur Sundbybergs stad hanterar personuppgifter, klicka på länken nedan.

Så hanterar Sundbybergs stad dina personuppgifter

Rapportera tillgänglighetsproblem

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda bristen.

För att meddela brister, kontakta Sundbybergs stad via e-post: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning, digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Nedan beskrivs brister i tillgängligheten på Sundbyberg felanmälan:

  • Vissa ledtexter är inte korrekt kopplade till sitt formulärsobjekt.
  • Obligatoriska fält ej korrekt utmärkta. Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Vissa objekt och texter har inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden.
  • Ej tydligt visuellt fokus när användaren förflyttar sig med tangentbordet och musen.
  • Gränssnittet kan inte användas oberoende av skärmens orientering i appen.
  • Sundbyberg felanmälan saknar uppläsningsfunktion. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av tjänsten Sundbyberg felanmälan. Senaste bedömningen gjordes 6 februari 2024.

Senast uppdaterad 16 februari 2024