Tillgänghetsredogörelse Hitta och jämför service

Tjänsten Hitta och jämför service tillhandahålls av Sundbybergs stad via en extern part. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda denna jämförelsetjänst.

Den här sidan beskriver hur tjänsten Hitta och jämför service på sundbyberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi med hjälp av leverantören av tjänsten kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att tjänsten uppfyller en hel del av kraven för tillgänglighet, men att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas.

Tillsammans med leverantören av tjänsten strävar vi på Sundbybergs stad efter att förbättra tjänstens tillgänglighet och arbetar löpande med att utvärdera den. Sundbybergs stad har begränsade möjligheter att på egen hand påverka tjänstens utformning.

Under rubriken "Teknisk information om tjänstens tillgänglighet" har vi listat de tillgänglighetsbrister vi känner till i dagsläget.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du är i behov av innehåll från tjänsten hitta och jämför service som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss. Då kommer vi att hjälpa dig med ditt detta. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera tillgänglighetsproblem

*

= obligatorisk

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Fylls endast i om du vill ha återkoppling från oss.

Hantering av personuppgifter

Sundbybergs stad samlar in personuppgifter för att kunna återkoppla till dig om dina rapporterade tillgänglighetsproblem. Staden sparar uppgifterna tills ärendet är avslutat.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Rapportera brister till Myndigheten för digital förvaltning, länk till annan webbplats  Länk till annan webbplats.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Nedan beskrivs övergripande de kända brister i tillgängligheten inom tjänsten Hitta och jämför service på sundbyberg.se:

Tjänsten – Hitta och jämför service

  • Länk för att hoppa över navigationen har brister. Det kan försvåra användandet för de som navigerar med tangentbord.
  • Koden följer inte tillfullo html-standarden korrekt, eller innehåller avsteg som inte är förenliga med WCAG. Det kan försvåra användandet för de med skärmläsare.
  • Vissa interaktiva objekt är inte beskrivna i text, så att användare på ett enkelt vis kan förstå syftet med objektet. Det kan försvåra användandet för de med nedsatt syn och de som använder skärmläsare.
  • Några kolumnrubriker i tabeller har inte kodats enligt standard. Det kan försvåra användandet för de med skärmläsare.
  • Länkar skiljer sig inte alltid från vanlig text med mer än bara färg. Det kan försvåra användandet för de med nedsatt syn.
  • Vissa länktexter är inte fullt beskrivande och begripliga i den kontext de ligger. Det kan försvåra användandet för de med nedsatt syn.

Hur vi testat webbplatsen

Sundbybergs stad har gjort en självskattning av tjänsten Hitta och jämför service på sundbyberg.se.

Senaste bedömningen gjordes 1 mars 2023.

Senast uppdaterad 2 maj 2023