Trygghet och brottsförebyggande arbete

Sundbybergs stad arbetar för att du som bor, vistas eller verkar i staden ska vara och känna dig trygg och säker.

För att lyckas arbetar vi i tät samverkan med andra aktörer med breda insatser i olika verksamheter och i staden. Vi arbetar bland annat med:

  • riktade åtgärder mot sådant som gör att vissa grupper eller personer begår brott. Det handlar ofta om ett förebyggande arbete riktat till barn och unga för att minska risken för att de i framtiden ska begå brott.
  • att förändra olika omständigheter i miljöer där sundbybergarna vistas - vi vill få människor att låta bli att utföra brottsliga handlingar. Det kan vara genom att göra det svårt och krångligt att begå brott och genom att öka risken för upptäckt.

Det innebär:

  • Uppsökande verksamhet inom skolan.
  • Föräldrastöd.
  • Meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.
  • Samverkan med föreningslivet i staden.
  • En tät samverkan med polismyndigheten.
  • Trygghetsvandringar i staden.

Hallonbergslyftet

Stadens har startat upp "Hallonbergslyftet Länk till annan webbplats.". Det är en långsiktig satsning med målen att öka trivseln i området och få fler att vilja flytta dit. Målen ska uppnås genom aktiviteter och insatser som direkt eller indirekt leder till en positiv utveckling för hallonbergsborna, de som besöker området och de som driver företag i Hallonbergen.

Platssamverkan

Sundbybergs stad har tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige, fastighetsbolagen Förvaltaren, Balder, Wallenstam och Ursviks entré samt polismyndigheten bildat platssamverkansgrupper i stadsdelar i Sundbyberg. Platssamverkan är ett sätt att tillsammans skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor vistas, verkar och bor. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande, organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område.

Lämna en kriminell miljö eller gruppering

Behöver du hjälp för att lämna kriminell miljö eller gruppering kan du kontakta socialtjänstens mottagning 08-706 88 00 under kontorstid eller socialjouren 010-444 05 00 vid akuta ärenden efter kontorstid.

För att komma i kontakt med polisens avhopparverksamhet, ring polisens växel 114 14. och be om att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor.

Stöd, information och råd

Senast uppdaterad 11 april 2024