Trygghet och brottsförebyggande arbete

Sundbybergs stad arbetar för att du som bor, vistas eller verkar i staden ska vara och känna dig trygg och säker.

För att lyckas med det jobbar vi med breda insatser inom bland annat:

  • uppsökande verksamhet inom skolan
  • föräldrastöd
  • meningsfull fritid
  • en tät samverkan med polismyndigheten
  • trygghetsskapande belysning i offentliga miljöer
  • klottersanering
Senast uppdaterad 21 april 2023