Krisberedskap och totalförsvar

Här har vi samlat länkar till sidor om hur du kan öka din beredskap i händelse av kris. Vi berättar också hur vi i Sundbyberg jobbar med krishantering och beredskap.

Här finns bland annat information om viktiga telefonnummer och vad som ska finnas i krislådan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om var skyddsrummen finns. Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Den organisation som har ansvar för något under normala förhållanden har ansvar även vid en kris.

Olika krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom exempelvis lögner och propaganda, så kallad desinformation.

Syftet med Sundbyberg stads krisledning är att uppnå en flexibel organisation som kan anpassas efter händelsens omfattning och krav på ledning.

Sundbybergs stads skydd mot olyckor bedrivs av det gemensamma kommunalförbundet Storstockholms brandförsvarsförbund.

Tips på hur du ska tänka för att vara förberedd om du råkar ut för ett långvarigt elavbrott.

Vissa verksamheter har en extra hög inneboende risk för olycka som kan medföra särskilt allvarliga konsekvenser.

Program för krisberedskap och civilt försvar beskriver hur Sundbybergs stad ska arbeta med totalförsvarsfrågorna

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället.

Sundbybergs stad ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR).