Information vid en kris

När en kris inträffar ska den som är närmast ansvarig och berörd hantera krisen. Den organisation som har ansvar för något under normala förhållanden har ansvar även vid en kris.

Viktiga kanaler

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik.

MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) har samlad information om viktigt meddelande till allmänheten.
Viktigt meddelande till allmänheten (msb.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges Radios lokalkanal P4

Radiokanalen P4 är landets beredskapskanal. Den har i uppdrag att förmedla information från våra myndigheter vid kriser, stora olyckor och i värsta fall vid krig. Idag sänds till exempel de flesta VMA – viktigt meddelande till allmänheten – i Sveriges Radio P4.

Krisinformation.se

Du kan också följa krisinformation.se Länk till annan webbplats. via webb, app eller sociala medier för information vid allvarliga händelser.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). All information som finns på sajten är bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer.

Ring 113 13 för att få eller lämna information

Informationsnumret 113 13 är ett nationellt nummer dit du kan ringa för att få eller lämna information om allvarliga olyckor eller kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier eller stora trafikolyckor. Vid en akut händelse där någon är i fara ska du dock ringa 112.

Kommunens kriskanaler

Vid en kris försöker kommunen vara så snabb som möjligt med att nå ut med information. Följande kanaler används:

Samverkan i kriskommunikation

För att stärka Stockholmsregionens förmåga att nå ut med rätt information till allmänheten så snabbt som möjligt har ett flertal aktörer gått samman i Samverkan Stockholmsregionen:

  • Länsstyrelsen
  • Stockholms läns 26 kommuner
  • Polisen
  • SOS Alarm
  • Stockholms Hamnar
  • Stockholms läns landsting
  • Storstockholms brandförsvar
  • Södertörns brandförsvarsförbund
  • Trafik Stockholm
  • Trafikverket.
Senast uppdaterad 8 mars 2022