Elavbrott

Långvariga elavbrott är besvärliga eftersom tillgången till el är avgörande för hela vår vardag. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt. 

Vid större elavbrott är det mycket som kan påverkas. Belysning, värme och telefoni är något vi tar som självklarheter men som kan försvinna utan el. Även tillgång till vatten och mat kan påverkas. Läs hur du bäst förbereder dig på ett strömavbrott på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Saker som alltid är bra att ha hemma

 • batteri- eller solcellsdriven radio
 • ficklampor och reservbatterier
 • stearinljus och tändstickor/tändare
 • dunkar eller behållare att spara dricksvatten i
 • livsmedel som inte kräver uppvärmning
 • extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen
 • telefonlistor uppskrivna på papper
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • husapotek med det allra viktigaste
 • kontanter
 • laddade extrabatterier (powerbank) till mobilen.

Styrel

Om det skulle bli elbrist är det viktigt att kunna prioritera vilka elanvändare som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.

Underlaget tas fram genom samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Energimyndigheten ansvarar för Styrelplaneringens genomförande. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om frånkoppling av elen vid en sådan situation.

Senast uppdaterad 4 mars 2022