Program för krisberedskap

Program för krisberedskap och civilt försvar beskriver hur Sundbybergs stad ska arbeta med totalförsvarsfrågorna

Programmet listar ett antal mål:

  • minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet
  • värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati,
  • rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att
  • upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar

Målet för det civila försvaret

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Sundbybergs stads program för krisberedskap och civilt försvar (pdf) Pdf, 932.2 kB.

Senast uppdaterad 3 mars 2022