Skyddsrum

Skyddsrummen finns oftast i vanliga fastigheter och ska vara utmärkta med en skyddsrumsskylt. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men om regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska de kunna ställas i ordning.

Ett skyddsrum kan användas i händelse av krig. Då räknas de som allmän plats. Det betyder att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har information om var skyddsrummen finns och hur de fungerar.

Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

MSB:s skyddsrumskarta (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrum

I fredstid kan skyddsrum fungera som exempelvis cykelrum eller förråd. Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap är det fastighetsägaren som ansvarar för att skyddsrummet ställs i ordning. Det innebär att det ska finnas vatten, värme, ventiation och toalettmöjligheter inom två dagar. 

Därför är det bra om fastighetsägare håller koll på sina skyddsrum, och då och då gör en egenkontroll av skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Frågor och svar om skyddsrum till dig som är fastighetsägare (msb.se) Länk till annan webbplats.

Skylt för skyddsum, orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM

Den här skylten ska sitta på byggnader med skyddsrum

Senast uppdaterad 7 mars 2022