Hemberedskap

Du har en viktig roll vid kris och beredskap.

Planera för att kunna vara självförsörjande med mat och vatten i minst en vecka. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter en vecka eller att hjälpen kommer inom en vecka, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Krislåda

Om du inte har någon el blir det besvärligt att ordna mat och vatten, att följa nyheterna och kunna kommunicera med andra. Det är klokt att se äver din beredskap och förbereda en låda hemma:

 • Livsmedel som inte kräver uppvärmning
 • Extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel.
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på den ökade brandrisken i samband med öppen låga. Använd inte spritkök under köksfläkten.
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården
 • Husapotek med det allra viktigaste
 • Viktiga läkemedel för dig och din familj, exempelvis allergimedicin, hjärtmedicin och andra livsuppehållande läkemedel.

Här kan du läsa mer hos MSB:

Förbered dig för kris Länk till annan webbplats.

Checklista för hemberedskap Länk till annan webbplats.

Elavbrott

Långvariga elavbrott är besvärliga eftersom tillgången till el är avgörande för hela vår vardag. Allra känsligast är vi på vintern när det är både kallt och mörkt.

Vid större elavbrott är det mycket som kan påverkas. Belysning, värme och telefoni är något vi tar som självklarheter men som kan försvinna utan el. Även tillgång till vatten och mat kan påverkas.

Att tänka på vid längre elavbrott

 • Ha en ficklampa hemma och extra batterier
 • Se till att ha batterier till din radio, det finns även radioapparater som drivs av solceller
 • Stearin och värmeljus är bra att ha hemma för ljus och värme
 • Det är bra att ha en powerbank för att ladda telefonen
 • Ha extra vattendunkar hemma

Läs hur du bäst förbereder dig på ett strömavbrott på webbplatsen:

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Torka och vattenbrist

Uppmaningar och råd till privatpersoner

 • Förbered dig för en dricksvattenbrist. Du kan köpa hem vattendunkar, frys in vatten, skaffa regntunnor.
 • Du kan hjälpa till att spara på dricksvatten. Till exempel genom att vattna med regnvatten istället för kranvatten, inte använda vattenslang, inte vattna gräsmattan, snabbduscha, stänga av kranen vid tandborstning, kyla dricksvatten i kylskåpet, inte bada badkar, tvätta bilen på biltvätt (se Livsmedelsverket).
 • När det är torrt i skog och mark ska du vara extra försiktig med eldning utomhus. Elda inte utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar. Info om eldningsavrådan finns hos din kommun el. räddningstjänst.
 • Vid stor brandrisk kan det bli eldningsförbud – meddelas av Länsstyrelsen, räddningstjänst el. din kommun.

Uppmaningar och råd till hushåll med egen brunn

 • Vid torka kan det bli brist på vatten i borrade och grävda brunnar. Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information.
 • Håll koll på vattennivån i din brunn.
 • Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera vattnets kvalitet. Drick inte vatten från egen brunn som blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

Uppmaningar och råd till djurägare

 • Förbered dig för torka och planera för en eventuell vattenbrist. Var skulle du hämta vatten vid vattenbrist?
 • Du som äger djur har ansvar för att dina djur har tillgång till vatten och foder av god kvalitet.
 • Har du foder till dina djur eller tillgång till andra betesmarker om det skulle bli torka?

Uppmaningar till verksamhetsutövare

 • Kan din verksamhet hantera en eventuell vattenbrist och vad kan du göra för att spara på dricksvatten?
 • Kan din verksamhet hjälpa andra vid en situation med torka eller vattenbrist?

Om vattnet försvinner

Flera typer av händelser kan påverka tillgången till friskt vatten, till exempel översvämningar, stora läckor, elavbrott och olyckor som förorenar vattentäkter.

Ett sätt att förbereda sig på inför en händelse där kvalitet och tillgång till vatten påverkas är att förvara en lämplig mängd vatten i din bostad, till exempel i form av fyllda flaskor i en krislåda.

Om en samhällskris inträffar i Sundbybergs stad och där tillgången till rent vatten minskar kommer du att få mer information om hur du ska agera via kommunen.

Värmebölja

Uppmaningar och råd till privatpersoner och riskgrupper

 • Drick mer vätska - ät vätskerik mat som t.ex. grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
 • Ordna sval miljö - använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen - risken för hälsoproblem ökar när temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
 • Ordna svalka - en kall dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial.
 • Ta det lugnt - undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • Förvara läkemedel rätt - förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp (läs på förpackningen).
 • Var uppmärksam - varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist.
 • Värmeslag kan vara livshotande. Ring 1177 om du misstänker att du själv/någon annan har fått värmeslag för rådgivning eller hjälp att hitta rätt vård. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.
 • Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.
 • Titta till dina anhöriga och vänner - tipsa om råden - hjälp dem som kan ha svårt att hantera värmen.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

När det blir för varmt – Råd till dig, dina vänner och anhöriga vid värmebölja Länk till annan webbplats..

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Här hittar du ett broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på en rad olika språk (scrolla längst ned på sidan):

Om krisen eller kriget kommer - olika språk Länk till annan webbplats.

Om du inte har möjlighet att skriva ut dokumentet, kan du få hjälp med det på stadens bibliotek.

Krisinformation.se

Det finns en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse - Krisinformation.se.

På Krisinformation.se förmedlas alltså samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på webbplatsen är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer:

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Filmer om hemberedskap med Anita och Neo

Senast uppdaterad 20 juni 2024