Din säkerhet

I Sundbybergs stad och i övriga delar av samhället finns flera resurser beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Mycket kan du dock göra själv för din egen trygghet och säkerhet. Dels kan du undvika att vissa nödlägen uppstår och dels minska konsekvenserna om olyckan är framme.

Hur kan du förebygga?

Du som privatperson kan vara mer eller mindre förberedd på olika typer av olyckor och händelser. Här följer några länkar till sidor där du får tips om hur du kan förebygga olyckor och vara förberedd om en allvarlig händelse inträffar.

Hjärtstartare

Varje dag drabbas 27 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara en klarar sig men chansen att överleva är mycket större om det finns en hjärtstartare i närheten.

Sundbybergs stad tillhandahåller hjärtstartare i simhallen, biblioteken och i stadshuset. Det finns hjärtstartare runt om i Sundbyberg och dessa går att hitta via hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadssäkerhet

Runt 30 procent av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. Här kan du se hur du på egen hand kan göra ditt boende säkrare. Länk till annan webbplats.

Brandsäkerhet

De vanligaste brandorsakerna i hus och lägenheter är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning eller barn som leker med elden.

Storstockholms brandförsvar tipsar om hur du ska skydda din bostad mot bränder. Länk till annan webbplats.

Trafikssäkerhet

Flera hundra personer omkommer och tusentals skadas varje år på de svenska vägarna. Det satsas mycket på trafiksäkerheten men vilken effekt dessa satsningar har för din säkerhet beror till stor del på dig själv. Det är viktigt att du är försiktig i trafiken! Läs mer hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Du kan få mer värdefull information om trafiksäkerhet genom att besöka Trafikverket Länk till annan webbplats. eller via Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande Länk till annan webbplats..

Din säkerhet (MSB)

Din säkerhet Länk till annan webbplats. är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida med råd till dig som privatperson om hemberedskap, brandsäkerhet och naturolyckor.

Terrorattentat eller liknande våldsbrott

Fly:
• Lämna platsen
• Sätt dig i säkerhet
• Notera nödutgångar

Sök skydd:
• Sök upp en säker plats
• Var uppmärksam
• Slå av ljudet på telefonen
• Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma:
• Ring 112 så fort du kan
• Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen

Senast uppdaterad 10 maj 2023