Totalförsvar och civilt försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället.

Att försvara Sverige och värna om vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver en personlig insats av oss alla.

Militärt försvar

Det militära försvaret i Sverige består av Försvarsmakten med armé, marinen och flygvapnet. Försvarsmakten är den statliga myndigheten som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret.

Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet som utgör nästan hälften av personalen med uppgift i att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar de en nationell och territoriell bas för försvaret och skyddet av Sverige.

Det här gör Försvarsmakten - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Totalförsvar och civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kommunernas arbete med civilt försvar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret.

Krisberedskap, kommuner | SKR Länk till annan webbplats.

Totalförsvar och civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 mars 2022