EES-medborgare

För alla EES-länder, EU:s medlemsstater inkluderat Norge, Island och Liechtenstein, gäller fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.

Att vistas i Sverige som EES-medborgare

EES-medborgare har rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för familjemedlemmar. EU:s regler om fri rörlighet föreskriver att EES-medborgare ska ha resurser att försörja sig själva, utan att belasta det mottagande landets socialförsäkringssystem. ESS-medborgare har rätt till akut sjukvård.

Efter tre månaders vistelse i Sverige har EES-medborgare fortsatt uppehållsrätt som har arbete, är egen företagare eller aktivt söker jobb.

Senast uppdaterad 3 april 2019