För entreprenörer

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs tillstånd. Här kan du ansöka om schakttillstånd och tillstånd för TA-planer.

Observera att den uppdaterade handboken nu (1 nov 2021) har kompletterats med villkorsbilagor samt ny information om taxor och viten.

Du hittar Teknisk handbok 2021, villkorsbilagor samt taxor och viten under Relaterat innehåll.

Sök schakttillstånd

För att få ett schakt­tillstånd ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Läs mer om hur du ansöker här

Sök tillstånd för TA-plan

För att få ett tillstånd för TA-plan ska du ansöka via e-tjänsten ISY Case.

Läs om hur du ansöker här

Senast uppdaterad 17 maj 2024