Teknisk handbok

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar och vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör inom Sundbybergs stad.

Handboken ska användas som vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Sundbybergs stad.

Syftet är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö. Teknisk handbok är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar.

Till teknisk handbokPDF

Senast uppdaterad 7 oktober 2020