Teknisk handbok

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar och vänder sig till dig som är projektör, exploatör eller entreprenör inom Sundbybergs stad. Nu har en ny, uppdaterad version släppts som gäller från och med maj 2021.

Observera att den uppdaterade handboken kommer att kompletteras med villkorsbilagor samt ny information om viten senare detta år.

Den uppdaterade handboken ska användas som vägledning och stöd vid planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Sundbybergs stad.

Syftet är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö. Teknisk handbok är ett komplement till branschgemensamma tekniska anvisningar. Den har arbetats fram gemensamt av Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen och Sundbyberg Avfall & Vatten AB (SAVAB).

Teknisk handbok 2021 hittar du här Pdf, 5.6 MB. eller under Relaterat innehåll där du även hittar VA-teknisk standard 2021. Det dokumentet finns också på SAVAB:s webb Länk till annan webbplats..

Typritningar

Bilagor

Senast uppdaterad 26 augusti 2021