Teknisk handbok

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och anläggning inom Sundbybergs stad.

Handboken ska användas på stadsmiljö- och serviceförvaltningen, av det kommunala bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB och externt av de konsulter som utför uppdrag för staden. Handboken fungerar rådgivande för stadsledningskontoret. Handboken ska tillämpas av alla som arbetar på eller med allmän platsmark inom kommunen.

Den tekniska handboken omfattar krav och riktlinjer för planering, projektering och byggande av allmän platsmark såsom gaturum, torg och parker samt garantiskötsel.

Kraven i tekniska handboken är att betrakta som standardkrav. Ytterligare krav kan komma att ställas, till exempel vid specifika objekt.

Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna.

Under Relaterat innehåll kan du ladda ner handboken samt typritningar och bilagor.

Senast uppdaterad 27 juni 2018