Bild på möblerad parkmijö.

Riktlinjer möblering av allmän platsmark

Tekniska avdelningen i Sundbybergs stad har uppdaterat Teknisk handbok under 2020/21. I samband med det har Riktlinjer för möblering av allmän platsmark i Sundbyberg tagits fram. Riktlinjerna ska vara ett stöd i gestaltningsarbetet av den offentliga miljön och ska fungera som en bilaga till Teknisk handbok.

Riktlinjerna har tagits fram för att fortsätta skapa en sammanhållen helhet som bidrar till att visuellt hålla ihop den offentliga miljön. Standardutbudet av produkter ska bidra till en enhetlig karaktär och fortsätta ge förutsättningen att stadens offentliga miljöer möbleras på ett genomtänkt sätt.

De syftar också till hållbarhet och att behålla kvaliteten och kontinuiteten i staden under längre tid. Riktlinjerna ska säkerställa fortsatt sammanhållning vid större investeringar och reinvesteringar och ta hänsyn till hela staden snarare än separata projekt. Utgångspunkten är att drift och underhåll ska fortsätta att fungera på ett effektivt sätt.

Riktlinjerna ska säkerställa en tillgänglighetsanpassad möblering, både i valet av utrustning och i dess placering, och har en strävan att tillgodose barnrättsperspektivet.

Dokumentet ligger under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 17 maj 2021