Mottagning för socialtjänsten

Till socialtjänstens mottagning vänder du dig om du inte har en kontakt med socialtjänsten sedan tidigare. Du kan kontakta mottagningen både gällande stöd för dig själv men även om du är orolig för någon annan.

Ordinarie telefontid är måndag till fredag klockan 9.00–11.30. Vid akuta ärenden under kontorstid men efter telefontid kan mottagningen nås via växeln på telefonnummer 08-706 80 00.

Hur funkar socialtjänsten?

Socialstyrelsen har tagit fram en informationssida om hur kontakten med socialtjänsten går till.

Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc (kollpasoc.se) Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten i Sundbybergs stad

Till socialtjänstens mottagning vänder du dig som inte har en kontakt med socialtjänsten sedan tidigare.

Om du redan har en pågående kontakt med socialtjänsten ringer du växeln på telefon 08-706 80 00. Be att bli kopplad till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar socialtjänstens mottagning på telefon 08-706 88 00. Via tonvalstelefon väljer du om din fråga rör vuxna (tryck 1) eller barn och unga (tryck 2). Om det är samtal före ställs du i telefonkö. Orosanmälan om barn som far illa kan också faxas till oss på faxnummer 08-706 88 60.

Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per telefon. Om det finns behov kan vi då också boka en tid för besök.

Vid akuta ärenden under kontorstid men efter telefontid kan mottagningen nås via växeln på telefonnummer 08-706 80 00 Länk till annan webbplats..

Vid akuta ärenden efter kontorstid, kontakta socialjouren Nordväst på telefonnummer 010-444 05 00.

Ordinarie telefontid

Ordinarie telefontid är måndag till fredag klockan 9.00–11.30. Vid akuta ärenden under kontorstid men efter telefontid kan mottagningen nås via växeln på telefonnummer 08-706 80 00.

Avvikande telefontider

Halvdagar (mottagningstelefonen är öppen till 11:30, jourtelefonen är öppen mellan kl.08:00-09:00 och stängd under eftermiddagen)

 • Ons 2024-06-05 (dag innan Nationaldagen)
 • Tors 2024-06-20 (dag innan Midsommarafton)

Röda dagar (mottagning- och jourtelefonerna är helt stängda)

 • ons 2024-06-06 (Nationaldagen)
 • fre 2024-06-21Midsommarafton

Vad kan jag få hjälp med?

Frågor som rör barn och unga

Vi ger rådgivning och stöd till både föräldrar, barn och ungdomar. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa kan själva vända sig direkt till socialtjänstens mottagning för att få stöd eller skydd.

Kontakta oss om du:

 • behöver stöd som förälder.
 • är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet. Som privatperson behöver du inte berätta vem du är.
 • är barn eller ungdom som behöver stöd eller skydd eller har upplevt våld.

Frågor som rör vuxna

Du som vuxen kan få rådgivning och stöd i frågor som rör funktionsnedsättning, ekonomi, beroende eller våld.

Kontakta oss om du:

 • har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara vardagen.
 • inte klarar av att försörja dig och vill ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • är orolig för att du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
 • vill anmäla oro kring en anhörig som har problem med alkohol eller droger.
 • utsätts för våld eller utsätter andra för våld i en nära relation.

Avhoppare

Vill du lämna en kriminell miljö eller gruppering och är i behov av samhällets stöd och skydd för att kunna fullfölja?

Behöver du hjälp för att lämna kriminell miljö eller gruppering kan du kontakta socialtjänstens mottagning 08-706 88 00 under kontorstid eller socialjouren 010-444 05 00 vid akuta ärenden efter kontorstid.

För att komma i kontakt med polisen avhopparverksamhet ring polisens växel 114 14 Länk till annan webbplats. och be om att få komma i kontakt med avhopparsamordningen i den polisregion där du bor.

Stöd och råd

Avhoppare | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Vi som arbetar i socialtjänstens mottagning

Vi som arbetar i mottagningen är socionomer och har tystnadsplikt. Vi erbjuder rådgivning och stöd både per telefon och vid personliga besök.   

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad 5 juni 2024