Mottagning för socialtjänsten

Socialtjänsten ger stöd, rådgivning och hjälp för barn och vuxna.

Vad kan jag få hjälp med?

Du som bor i Sundbyberg kan få stöd och hjälp av staden i olika situationer i ditt liv. Du kan ha rätt att få stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, om du har exempelvis:

 • funktionsnedsättning
 • ekonomiska problem
 • bekymmer med barnen
 • relationsproblem i familjen
 • missbruksproblem
 • är utsatt för våld i en nära relation

Du ansöker om stöd genom att kontakta socialtjänsten som efter utredning fattar beslut om du har rätt till stöd eller inte.

Frågor som rör vuxna

Du som vuxen kan få rådgivning och stöd i frågor som rör funktionsnedsättning, ekonomi eller missbruksproblem. Kontakta oss om du:

 • har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara vardagen.
 • inte klarar av att försörja dig och vill ansöka om ekonomiskt bistånd.
 • är orolig för att du dricker för mycket alkohol eller använder andra droger.
 • vill anmäla oro kring en anhörig som har problem med alkohol eller droger.
 • utsätts för våld eller utsätter andra för våld i en nära relation.

Frågor som rör barn och unga

Vi ger rådgivning och stöd till både föräldrar, barn och ungdomar. Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa kan själva vända sig direkt till socialtjänstens mottagning för att få stöd eller skydd.

Kontakta oss om du:

 • behöver stöd som förälder.
 • är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet. Som privatperson behöver du inte berätta vem du är.
 • är barn eller ungdom som behöver stöd eller skydd eller har upplevt våld.

Hur gör jag för att få hjälp?

Vid första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per telefon, vid behov kan vi då också boka en tid för besök. Du kontaktar socialtjänstens mottagning på telefon 08-706 88 00. Via tonvalstelefon väljer du om din fråga rör vuxna (tryck 1) eller barn och unga (tryck 2). Om det är samtal före ställs du i telefonkö.

Telefontid är måndag till fredag kl 09:00 - 11:30. Efter telefontiden kan socialtjänsten nås vid akuta ärenden under kontorstid via växeln som kan koppla fram till jourtelefonen. Ring då alltså växeln på telefonnummer 08-7068000. Efter kontorstid finns socialjouren, telefonnummer 010-444 05 00

Orosanmälan om barn som far illa kan också faxas till oss, faxnummer är 08-29 70 12.

Om du redan har en pågående kontakt med oss ringer du växeln på telefon 08-706 80 00. Be att bli kopplad till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.

Vi som arbetar i socialtjänstens mottagning

Vi som arbetar i mottagningen är socionomer och har tystnadsplikt. Vi erbjuder rådgivning och stöd både per telefon och vid personliga besök.   

Har du frågor om äldreomsorg är du välkommen att ringa via kommunens växel, telefon 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017