Foto: Mostphotos

Färdtjänst

Har du svårt att förflytta dig med allmänna kommunikationsmedel eller behöver resa från en kommun till en annan? Då kan du få färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Vem kan beviljas färdtjänst och riksfärdtjänst?

Om du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand och inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel på grund av en funktionsnedsättning, kan du beviljas färdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt. En riksfärdtjänstresa görs antingen med taxi,  eller med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare. Riksfärdtjänst beviljas endast för resor inom Sverige från en kommun till en annan.

Resor inom Stockholms län sker med färdtjänst. För beviljade riksfärdtjänstresor betalar du en avgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Du kan räkna ut egenavgiften på Riksfärdtjänstens webbplats

Hur ansöker jag om färdtjänst?

För att kunna ansöka om färdtjänst behöver du ett läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning. Det måste också beskriva att funktionsnedsättningen är varaktig i minst tre månader. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader.

Läkarintyget skickar du till äldreförvaltningen i Sundbybergs stad. När intyget har kommit fram skickar färdtjänstutredaren en ansökningsblankett och en bekräftelse hem till dig.

Du kontaktar då färdtjänsthandläggaren för att boka en tid för ett möte. Handläggaren gör sedan en utredning. Handläggningstiden kan variera mellan två till fyra veckor.

När utredningen är klar skickar färdtjänsthandläggaren läkarintyg, utredning, ansökan och foto till färdtjänsten inom Region Stockholm, som fattar beslut om du beviljas färdtjänst eller inte. Deras beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

För att få en förlängning av färdtjänsttillstånd behöver du ett nytt läkarintyg och skickar in det till äldreförvaltningen som då gör en ny utredning.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst prövas av kommunen där du är folkbokförd. I Sundbybergs stad är det äldreförvaltningens myndighetsenhet som fattar beslut om riksfärdtjänst. Om du kontaktar myndighetsenheten får du information om hur du ansöker om färdtjänst och vilka intyg du behöver.

Om du inte tidigare har beviljats riksfärdtjänst eller på annat sätt är känd hos myndighetsenheten måste du ansöka om riksfärdtjänst i god tid – i regel minst en månad före planerat avresedatum.

Kommunens beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Färdtjänstlegitimationen gäller för resor i det län där du bor. Behöver du resa till ett annat län kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du behöver göra din ansökan minst fyra veckor före resan.

För beviljade riksfärdtjänstresor betalar du en avgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel.

Senast uppdaterad 31 augusti 2020