Foto: Mostphotos

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du svårt att förflytta dig med allmänna kommunikationsmedel eller behöver resa från en kommun till en annan? Då kan du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Vem kan beviljas färdtjänst?

Du kan bli beviljad färdtjänst om du har mycket svårt att förflytta dig på egen hand och inte kan resa med kollektivtrafik på grund av din funktionsnedsättning.

Färdtjänstlegitimationen gäller för resor i det län där du bor. Resor med färdtjänst görs inom Stockholms län. Behöver du resa till ett annat län kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan beviljas riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst beviljas om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt dyrt sätt.

En riksfärdtjänstresa görs antingen med taxi eller med allmänna kommunikationer (tåg och flyg) tillsammans med en ledsagare. Riksfärdtjänst beviljas endast för resor inom Sverige från en kommun till en annan.

För beviljade riksfärdtjänstresor betalar du en avgift som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Du kan räkna ut egenavgiften på Riksfärdtjänstens webbplats Länk till annan webbplats..

Så här ansöker du om färdtjänst

Om du vill ansöka om färdtjänst vänder du dig till Sundbybergs stad. Det är färdtjänsthandläggaren som utreder ditt behov. Färdtjänsthandläggaren hör till sektorn för välfärd och omsorg och hanterar ansökningar från personer både under och över 66 år.

Handläggaren hjälper dig att sammanställa alla handlingar och lämnar dem till Färdtjänsten i Region Stockholm, som fattar beslut om du beviljas färdtjänst eller inte.

De här handlingarna behövs för att du ska kunna ansöka om färdtjänst:

Du startar din ansökan med att skicka in ett ifyllt läkarintyg. Om du har möjlighet kan du även skriva ut och skicka med ansökan direkt. Annars skickar handläggaren hem en blankett till dig.

När du har skickat in både läkarintyg och ansökan kontaktar du färdtjänsthandläggaren för att boka en tid för ett möte. Handläggaren gör sedan en utredning.

Handläggningstiden för att få ett beslut om färdtjänst varierar, den aktuella handläggningstiden går att se på färdtjänstens hemsida Handläggningstider - Färdtjänsten (regionstockholm.se) Länk till annan webbplats..

Läkarintyg

För att kunna ansöka om färdtjänst behöver du ett specifikt läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning och hur det påverkar din förmåga att resa med kollektivtrafik. Kontakta din vårdcentral, som kan utfärda ett sådant intyg.

  • I Läkarintyget måste din funktionsnedsättning beskrivas och på vilket sätt det påverkar din förmåga att resa med allmän kollektivtrafik.
  • Det måste också framgå att din funktionsnedsättning bedöms vara varaktig i minst tre månader.
  • Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader, då det måste beskriva ditt aktuella hälsotillstånd, även om inget har förändrats.
  • Beror färdtjänstbehovet i huvudsak på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare.
  • Har du en psykiatrisk diagnos ser vi gärna att intyget utfärdas av behandlande psykiatriker.

Läkarintyget skickar du till färdtjänsthandläggaren på sektorn för välfärd och omsorg. När intyget har kommit fram skickar färdtjänsthandläggaren en ansökningsblankett och en bekräftelse hem till dig. Du kan också skriva ut och bifoga en ansökan direkt.

Ifylld ansökan

När du ansöker om färdtjänst behöver du beskriva dina svårigheter med att förflytta dig eller resa kollektivt. Detta fyller du i på blanketten Ansökan om färdtjänst i Stockholms län.

Fotografi

Vid alla nya ansökningar behövs fotografi. Du skickar ett foto och uppger även ditt namn och personnummer så Färdtjänsten vet vilken ansökan fotot hör ihop med. För frågor om hur personuppgifter behandlas hos färdtjänsten kan du kontakta Färdtjänstens kundservice.

Barn måste inkomma med ett nytt foto vid varje ansökan, vuxna behöver skicka in ett nytt foto var sjätte år.

Foto kan tas med kamera/mobilkamera mot en enfärgad bakgrund. Fotot ska vara taget rakt framifrån.

Förlänga ett färdtjänsttillstånd

När ditt färdtjänsttillstånd behöver förlängas gör vi en ny utredning. Du behöver då ett nytt läkarintyg, som skickas till färdtjänsthandläggaren på sektorn för välfärd och omsorg, precis som vid din första ansökan.

Du behöver också fylla i en ansökningsblankett.

Om du är 18 år och äldre och ditt färdtjänsttillstånd är över 6 år gammalt behöver du skicka in ett nytt fotografi. Om du är under 18 år behöver du skicka in ett nytt fotografi varje gång tillståndet ska förlängas.

Det står på ditt färdtjänsttillstånd hur länge det gäller. Giltighetstiden är behovsprövad och kan därför variera. 

Ändra ett färdtjänsttillstånd

Om du behöver ändra ditt giltiga färdtjänsttillstånd fyller du i ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd Pdf, 286.5 kB. och skickar denna till Region Stockholm.

Överklaga beslut om färdtjänst

Om du vill överklaga beslutet gör du det via Färdtjänsten, inom tre veckor från det att du fått beslutet. Kontakta Färdtjänstens kundservice på nummer 08-720 80 80 eller läs mer på Start - Färdtjänsten (regionstockholm.se) Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst prövas av kommunen där du är folkbokförd. I Sundbybergs stad är det sektorn för välfärd och omsorg som fattar beslut om riksfärdtjänst.

För att beviljas riksfärdtjänst måste du uppfylla andra kriterier än de som finns för färdtjänst, detta innebär att du inte automatiskt beviljas riksfärdtjänst om du har färdtjänst.

Om du kontaktar myndighetsenheten får du information om hur du ansöker om färdtjänst och vilka intyg du behöver.

Du behöver ansöka om riksfärdtjänst i god tid, minst en månad före planerat avresedatum. Vid högtider, som till exempel jul, behöver du ansöka minst 8 veckor före avresedatum.

Kommunens beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad 12 mars 2024