Vatten och avlopp

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ansvarar för att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet i Sundbyberg.

På deras webbplats hittar du information om bland annat:

  • Anslutning till VA-ledningsnätet
  • Vattenmätare
  • Fettavskiljare och matavfallskvarn
  • Avgifter, lagar och riktlinjer

www.savab.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 april 2023