Vatten och avlopp

Sundbyberg Avfall och Vatten AB ansvarar för att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet i Sundbyberg.

På deras webbplats hittar du information om bland annat:

  • Anslutning till VA-ledningsnätet
  • Vattenmätare
  • Fettavskiljare och matavfallskvarn
  • Avgifter, lagar och riktlinjer

www.savab.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 7 oktober 2020