Ny i Sverige

På Sundbybergs mottagningscentrum för nyanlända får du svar på frågor om jobb, utbildning, bostad med mera. Vi pratar flera språk och kan ordna tolk. Du får vara anonym om du vill och behöver inte boka tid.

Mottagningscentret ligger i Hallonbergens bibliotek, Hallonbergens centrum. Du kan åka buss eller tunnelbana dit.

Från och med 7 maj 2024 är mottagningscentret i:

 • Signalfabrikens bibliotek
  Esplanaden 10 - tisdagar
 • Hallonbergens bibliotek
  Hallonbergsplan 7 - torsdagar

Öppettiderna är klockan 13-16 på båda platserna.

Mottagningscentret är öppet för alla nyanlända. Vi sparar inga uppgifter om dig och du måste inte säga vem du är. Vi hjälper dig med att:

 • söka jobb
 • söka bostad
 • anmäla dig till SFI (svenska för invandrare) och andra studier
 • söka plats på förskola åt ditt barn
 • betala räkningar
 • fylla i blanketter
 • förstå vad som står i brev från myndigheter
 • fritidsaktiviteter för barn och vuxna
 • få information om ekonomiskt bistånd.

Kommunens ansvar

Sundbybergs stad har ett avtal med Länsstyrelsen om att ta emot ett antal flyktingar per år. Det är antingen kvotflyktingar eller personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i Sverige och har fått uppehållstillstånd.

För dessa personer, och andra nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand, ansvarar Sundbybergs stad för att ordna med undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare såsom skola, förskola och äldreomsorg.

Sundbyberg får statsbidrag för flyktingmottagandet, dels genom en schablonersättning för varje mottagen person, dels genom en årlig grundersättning.

Ekonomiskt bistånd

När en person får uppehållstillstånd stoppas ersättningen från Migrationsverket. Då kan den som är nyanländ söka ekonomiskt bistånd från Sundbybergs stad. Det kan vara pengar till hyra, mat och kläder som behövs innan personen får sin etableringsersättning. Läs mer om ekonomiskt bistånd för nyanlända här.

Samhällsorientering för utökad målgrupp

Från och med 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare.

Kommunen ska även erbjuda samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldern 18–64 år. Det här gäller de som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare.  

Kontakt

Om du har frågor om din kurs i samhällsorientering eller generella frågor om kursen, skicka e-post till: infosam@edu.stockholm.se

Du hittar aktuell information om samhällsorientering på webbplatsen nyistockholm.se Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att komma i arbete och att komma in i samhället.

Etableringsinsatser kan gälla för dig som:

 • nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, eller
 • nyligen har flyttat till en anhörig som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst 6 år sedan.

Du ska också vara:

 • 20–64 år eller
 • 18–19 år och inte ha föräldrar i Sverige.

Så fort du har fått ditt uppehållstillstånd ska du som bor i Sundbyberg ta kontakt med Arbetsförmedlingen på Englundavägen 13 i Solna Länk till annan webbplats..

Som deltagare i etableringsprogrammet får du etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattar beslut om. Försäkringskassan betalar ut ersättningen.

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Senast uppdaterad 2 maj 2024