Ny i Sverige

Du som är nyanländ i Sverige och Sundbyberg är välkommen att besöka stadens mottagningscenter. Där svarar vi på frågor om bland annat jobb, utbildning och bostad. Vi pratar flera språk och kan ordna tolk. Du behöver inte boka tid.

Mottagningscentret har öppet på tisdagar klockan 12.00–16.00 och torsdagar klockan 12.00–16.00. Mottagningscentret ligger i Hallonbergens bibliotek, Hallonbergens centrum. Du kan åka buss eller tunnelbana dit.

Mottagningscentret är öppet för alla. Vi sparar inga uppgifter om dig och du måste inte säga vem du är.

Det här kan du få hjälp med på mottagningscentret

 • Söka jobb
 • Söka en bostad
 • Sfi och studier
 • Hur ditt barn får plats på förskola
 • Betala räkningar
 • Fylla i blanketter
 • Förstå vad som står i brev från myndigheter
 • Fritidsaktiviteter för barn och vuxna
 • Få information om ekonomiskt bistånd

Trygga Zonen – förbättrar mottagandet av barn och unga

Under 2019 och 2020 driver staden ett projekt som heter Trygga Zonen. Vi pratar med barn och unga som är nya i Sverige för att veta vad de behöver för att känna sig trygga.

Just nu söker vi efter unga personer som har varit nyanlända i Sverige och vill stötta andra barn och ungdomar som kommit hit. Vi kallar det "trygga personer".

Anmäl intresse för att vara "trygg person"

Vill du veta mer om projektet? Kontakta vår projektledare:

Amanda Malmborg
E-post: amanda.malmborg@sundbyberg.se
Telefon/sms: 070-087 65 19

Kommunens ansvar

Sundbybergs stad har ett avtal med Länsstyrelsen om att ta emot ett antal flyktingar per år. Det är antingen kvotflyktingar eller personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i Sverige och har fått uppehållstillstånd.

För dessa personer, och andra nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand, ansvarar Sundbybergs stad för att ordna med undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare såsom skola, förskola och äldreomsorg.

Sundbyberg får statsbidrag för flyktingmottagandet, dels genom en schablonersättning för varje mottagen person och dels genom en årlig grundersättning.

Ekonomiskt bistånd för nyanlända

När en person får uppehållstillstånd stoppas ersättningen från Migrationsverket. Då kan den som är nyanländ söka ekonomiskt bistånd från Sundbybergs stad. Det kan vara pengar till hyra, mat och kläder som behövs innan personen får sin etableringsersättning. Läs mer om ekonomiskt bistånd för nyanlända här.

Samhällsorientering för utökad målgrupp

Från och med 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare.

Kommunen ska även erbjuda samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Det här gäller de som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare.  

Etableringsinsatser

Sedan 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att komma i arbete och att komma in i samhället.

Etableringsinsatser kan gälla för dig som nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, eller om du nyligen har flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst 6 år sedan.

Du ska också vara:

 • mellan 20 och 64 år, eller
 • mellan 18 och 19 år och inte ha föräldrar i Sverige.

Så fort du har fått ditt uppehållstillstånd ska du som bor i Sundbyberg ta kontakt med Arbetsförmedlingen på Englundavägen 13 i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som deltagare i etableringsprogrammet får du etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattar beslut om. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

Synpunkter och klagomål

Sundbybergs stad har som mål att ge en bra service till dig. Om det är någonting i vår verksamhet som du har synpunkter på vill vi gärna veta det. Skicka in din synpunkt via vår e-tjänst.

Lämna synpunkter eller klagomål

Senast uppdaterad 5 december 2019