Samhällsorientering för anhöriginvandrare

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige. Du får kunskap om hur samhället är organiserat och annan viktig information.

Kursen ges på modersmål eller annat språk som du behärskar väl. Om det inte finns möjlighet till utbildning på ditt modersmål får du samhällsorientering på svenska med tolk. Ofta ingår även studiebesök hos någon myndighet eller på ett museum i kursen.

Kurser och kursstarter Länk till annan webbplats.

Filmer om samhällsorientering på olika språk Länk till annan webbplats.

Du går kursen för att få information om hur du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor. På kursen går vi bland annat genom hur arbetsmarknaden fungerar och vilka möjligheter det finns för dig som vill studera. Vi pratar också om olika sätt att se på barnuppfostran och hur du hittar rätt i hälso- och sjukvården.

Du kan läsa kursen på heltid, deltid, på vardagar eller kvällar och helger, beroende på om du har arbete eller studerar på SFI. Kurserna ges på olika orter och du väljer själv var du vill läsa.

Anmälan

Du som bor i Sundbyberg anmäler dig genom att kontakta Yifru Erana, flyktingsekreterare:

Vem har rätt till samhällsorientering?

Du som:

  • varit folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och är bosatt i Sundbyberg,
  • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz,
  • har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning, och
  • är mellan 18 och 64 år.

Om du omfattas av etableringsreformen vänder du dig till Arbetsförmedlingen för att anmäla dig till en kurs i samhällsorientering.

Senast uppdaterad 8 mars 2019