Ensamkommande barn

Varje år kommer många ensamma barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Sundbyberg tar emot ensamkommande barn och ger stöd på olika sätt.

Sundbyberg är en av flera ankomstkommuner i landet för ensamkommande barn och ungdomar. Som ankomstkommun har vi ett ansvar att ordna boende, omvårdnad och stöd åt ensamkommande flyktingbarn under den allra första asyltiden innan Migrationsverket tagit beslut om anvisningskommun. Barnen kan i väntan på att få en anvisningskommun placeras på ett ankomstboende eller i jourhem.

Sundbyberg tar även emot asylsökande ensamkommande flyktingbarn som anvisningskommun.

Stöd till ensamkommande barn

God man

I Sverige är du barn om du är under 18 år. Det betyder att du inte kan bestämma själv om sådant som rör dig, på samma sätt som en vuxen kan göra. Du får därför en god man, en vuxen som kan hjälpa till med olika saker. En god man ska till exempel vara med när du ska tala med Migrationsverket, om du ska skriva under avtal eller om du är under 16 år och ska ansöka om dagbidrag.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare har samma ansvar som en god man och tar över vårdnadsansvaret när du har fått uppehållstillstånd. En särskilt förordnad vårdnadshavare är ansvarig för din ekonomi och ska vara med vid till exempel möten med socialtjänsten och utvecklingssamtal i skolan.

Boende

Det är kommunen som du anvisats till som ska se till att du har mat, boende, kläder och annat du kan behöva medan du väntar på beslut om uppehållstillstånd. Om du fått uppehållstillstånd ska kommunen även fortsättningsvis ge dig stöd. Många av de ensamkommande barn och ungdomar som tagits emot av Sundbybergs stad bor i hem för vård och boende, så kallat HVB-hem, eller i familjehem. Några bor hos släktingar.

Skola

Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där du bor ska se till att du får gå i skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet. Om du börjar studera på gymnasiet före du har fyllt 18 år har du rätt att gå färdigt gymnasiet.

Praktik och sommarjobb

Liksom för andra ungdomar i Sundbyberg ordnar kommunen så att du som har fått uppehållstillstånd ska kunna få sommarjobb. Vi har även ett praktikprojekt för att du ska kunna testa olika sorters jobb och förstå hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar.

För dig som vill hjälpa till

Behovet är stort av familjehem, särskilt förordnade vårdnadshavare och gode män. Hör av dig till familjehemsgruppen eller överförmyndarnämnden för mer information.  Du kan också läsa mer på sidan om familjehem och andra uppdrag, länk finns under relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 8 augusti 2023