Söka bostad

Du kan köpa eller hyra bostad i Sundbyberg

Om du är intresserad av att köpa din bostad kontaktar du mäklare via annonser i till exempel lokaltidningen Mitt i Sundbyberg, som delas ut i Sundbybergs stads brevlådor varje tisdag. För att hyra lägenhet kontaktar du Fastighets AB Förvaltaren här.länk till annan webbplats

Fastighetsförvaltarens logotyp

Fastighets AB Förvaltaren är stadens fastighetsbolag med en egen bostadskö som du kan anmäla dig till via deras webbplats.

Ungdomsgaranti och köpoäng

Ungdomsgarantin innebär att ungdomar som är folkbokförda i Sundbyberg och i åldern 16–25 år ska kunna få en bostad i kommunen. Som ungdom får man 1,5 poäng per dag i bostadskön (jämfört med 1 poäng för andra).

Nytt poängsystem i november 2013

Från den 28 november 2013 får alla som är under 26 år och folkbokförda i Sundbyberg 1,5 poäng per dag i bostadskön. Tidigare fick denna grupp 1 poäng per dag – plus 365 extra poäng vid registrering. De extra poängen försvann sedan vid 26-årsdagen eller vid flytt från Sundbyberg, vilket många upplevde som svårt att förstå. Det var dessutom krångligt att administrera. Därför gör Förvaltaren reglerna enklare.

Förändringen genomförs den 28 november och gäller retroaktivt. Det innebär att köpoängen för unga sundbybergare räknas om med 1,5 poäng per dag, från den dag de ställde sig i bostadskön. Samtidigt försvinner de extra 365 poängen. Alla som påverkas av förändringen har fått information via e-post och sms samt kan se sin nya köpoäng när de loggar in på Förvaltarens webbplats.

Med nya reglerna får de flesta unga sundbybergare fler poäng än tidigare. De som har stått i bostadskön i minst två år får fler poäng. Kortare kötid än två år ger något färre poäng, men det jämnar ut sig efter två år i kön.

Senast uppdaterad 27 december 2017