Stöd till arbetssökande

Hos oss på enheten arbetsmarknad och integration är vi specialiserade på att arbeta med unga vuxna 16–24 år som varken studerar eller arbetar samt med de arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd.

Våra arbetsmarknadskonsulenter, ungdomsvägledare och studie- och yrkesvägledare har lång erfarenhet av att stödja individer som söker arbete eller vill studera vidare. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och olika arbetsgivare.

Vi kan bland annat erbjuda dessa insatser:

  • Fördjupad kartläggning
  • Individuell coachning
  • Hjälp med att skriva CV och personligt brev
  • Intervjuträning
  • Kontakt med arbetsgivare och matchning mot arbete
  • Stöd att söka jobb och uppföljning
  • Praktik och/eller arbetsträning
  • Stöd att hitta rätt insats eller åtgärd genom Arbetsförmedlingen

På enheten arbetar vi även med olika stödanställningar.

Senast uppdaterad 2 november 2023