E-tjänster och blanketter

Barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning.

Avfall, avlopp, bygglov, kemikalier, parkering, sanering, störningsanmälan.

Kulturskolan, föreningsbidrag, föreningsregister, tid i idrottshallar.

Hemtjänst, socialtjänst, äldrefrågor.

Starta, utveckla eller avveckla företag, serveringstillstånd.

E-förslag, synpunkter, stipendier, ersättning till förtroendevald.

Använd gärna vår app eller webbformulär för att rapportera fel

Så här gör du för att lämna synpunkter eller e-förslag